Mensen

Hieronder een overzicht van onze mensen. Ieder met zijn eigen specialiteiten en krachten. 
Samen werken we aan een beter Den Helder. De volgorde hieronder is ook de volgorde op de kieslijst. 

Carlo Assorgia
Werkgelegenheid/Financiën
c.assorgia@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

De inwoners van Den Helder delen de visie waar BVDH voor staat. Ondanks alle valse beloftes van de afgelopen jaren, zijn wij in Den Helder nog steeds in een spiraal naar beneden aan het glijden. Dit moet stoppen.

Er is leiderschap nodig, want dat ontbreekt op dit moment aan alle kanten. Leiderschap en visie, voor:
– Betere Zorg
– Betere Werkgelegenheid
– Betere ontsluiting van Den Helder. Een betere ontsluiting: voor toeristen en bedrijven maar zeker ook voor onze inwoners, die dagelijks voor hun werk of studie de stad uit moeten, want dat is echt een crime.

In de zorg moet de menselijke maat de boventoon voeren. Onze zorginstellingen – waaronder een volwaardig en niet uitgekleed ziekenhuis – moeten gewaarborgd blijven voor Den Helder. BVDH ziet een nieuw ziekenhuis gebouwd worden, toekomstbestendig voor de komende vijftig jaar, in het midden van onze gemeente.

Werkgelegenheid gekoppeld aan infrastructuur en bereikbaarheid, is van levensbelang voor de toekomst van Den Helder. Zonder infrastructuur en bereikbaarheid geen toekomst voor ons en onze kinderen. De jongeren zullen onze stad op die manier blijven verlaten. Grote zorgen hebben wij ook over het belabberde slagingspercentage op het voortgezet onderwijs in Den Helder. De opleiding en toekomst van onze kinderen, daar moet onze prioriteit liggen.

Op het gebied van wonen kan Den Helder veel betekenen voor de nood in Amsterdam. Maar dan zal de bereikbaarheid van onze stad nu echt geregeld dienen te worden. Anders blijven jongeren onze stad verlaten, daar komt niets voor terug en het inwonersaantal zal structureel blijven dalen, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld op het gebied van: vervoer, werk, wonen, ziekenhuis en politieposten.

Ik breng daarom met onze partij graag verandering in al deze zaken. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Daniëlle Pater
Dierenwelzijn/Sport/Toerisme/Armoedebeleid
d.pater@betervoordenhelder.nl

Meer informatie
Mijn naam is Daniëlle Pater, moeder van een volwassen zoon en tiener dochter, tevens liefhebbend baasje van honden, woonachtig in de Schooten en actief in de Helderse politiek vanaf 2010. Toen ik in de politiek terecht kwam had ik wel een paar doelen op mijn lijstje staan zoals de renovatie van het huidige gemeentehuis, gratis parkeren, herkennings /verdwaalpalen voor kinderen op het strand en hier kwam bij het in ere herstellen van de Veteranendag, deze zaken zijn inmiddels bereikt op de renovatie van het gemeentehuis na. Het leukste aan actief zijn in de politiek vind ik het uitzoeken van de diverse zaken die spelen op straat of in de Raad. Moties, amendementen schrijven en schriftelijke vragen stellen indien nodig, ook het organiseren van openbare informatieavonden (o.a de Energietransitie -april 2016- en afgelopen 5 maart een informatieavond over Mensenhandel) hoort hierbij en met dit soort zaken houd ik mij dan ook bezig binnen mijn fractie Beter voor Den Helder. Als geboren jutter heb ik een missie voor een positief en voorspoeding Den Helder waarin iedereen weer kan genieten en meedoen.
Voor de nieuwe Raadsperiode heb ik uiteraard ook een paar doelen waarvan ik hoop dat die op uw steun mogen rekenen. Zo zou ik heel graag mensen in de uitkering echt een kans willen bieden door in te zetten op een vakdiploma met als eindresultaat een baan, in plaats van hier en daar een cursus en dan weer thuis zitten. En wat denkt u bij meer toerisme?, ik zie dan banen, stageplaatsen en meer welvaart voor Den Helder. Ook een dierenwelzijnboulevard hoeft geen droom te blijven, maar kan met de juiste inzet en samenwerking bereikt worden. Verder zal het eens tijd worden dat de parken in de wijken weer goed worden onderhouden, dat we gaan werken aan de verlichting, de wandel en fietspaden en het openbaar groen! Ik hoop van harte dat u zich kunt vinden in ons verkiezingsprogramma dat oog heeft voor een voorspoedige economie met hart voor mens en dier. Ik ga ervoor en u? Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Paul Houben
Ziekenhuis/Zorg
pwh.houben@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Na een studie van 12 jaar en een promotieonderzoek in Amerika ben ik 35 jaar gynaecoloog (tien jaar in Antwerpen en 25 jaar in Den Helder). Als medisch specialist in het Gemini Ziekenhuis heb ik de kans gekregen om ook op bestuurlijk gebied diverse werkzaamheden te verrichten. De medische techniek ontwikkelt zich razend snel. Wat zwaar en pijnlijk was met een lange opname is vandaag de dag minder complex met een korte ligduur. 

De inwoners van Den Helder en omstreken hebben recht op een nieuw, goed bereikbaar, efficiënt en doelmatig ziekenhuis. Het zijn de ouderen onder ons die ons land weer hebben opgebouwd. Zij verdienen des te meer zorg en aandacht. Ik maak mij dus sterk voor een optimale zorg die toegankelijk is voor jong en oud.  

Beter voor Den Helder is geen partij van politieke nonsens.  Beter voor Den Helder is een partij van personen met kennis van zaken die niet lopen aan de leiband van de gevestigde landelijke politieke partijen. Een partij die de belangen van de inwoners van Den Helder voorop stelt. Een partij waarmee je zaken kan doen.

Ik heb mij tot doel gesteld te streven naar verbeterde zorg en welzijn in een tijd van  medische versnelling. Ik probeer een schakel te zijn tussen de inwoners in de kop van Noord-Holland en de zorginstellingen. Een schakel tussen U en de raadsleden in de gemeenteraad. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Bouke Niggendijker
Sport/Stadspromotie
bouke@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Bouke Niggendijker. Ik ben geboren 19 november 1963 in Den Helder. Ik ben gehuwd en heb een een zoon van 22 jaar. Op dit moment ben ik werkzaam bij Decora 1951. Mijn hobby’s zijn sporten (o.a. Golf-fitness), Helderse Politiek en ook lees ik erg graag. Naast mijn werk heb ik een bestuursfunctie als bestuurslid commerciële zaken bij Businessclub “de Noordkop”. Mijn lijfspreuk: “Zij die opgeven weten nooit hoe dicht zij bij hun doel waren!” Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Joke Vorstman
Onderwijs
j.vorstman@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Johanna Elisabeth Vorstman. Joke. In 1960 geboren in Den Helder. Gelukkig getrouwd en moeder van een studerende zoon.

Na mijn opleiding aan de Pedagogische Academie in Den Helder heb ik allerlei banen gehad voordat ik als leerkracht ging werken. Ik heb gewerkt bij Blijf van mijn Lijf; bij stichting Boddaert en bij het Arbeidsbureau. Na twee jaren in het voortgezet onderwijs, ging ik in het openbaar basisonderwijs in Den Helder aan de slag. Bij stichting Meerwerf werk ik nu 27 jaar, als leerkracht heb ik  voor alle groepen gestaan. Als voorzitter van de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad bij stichting Meerwerf kwam ik tot het inzicht dat niet alles gaat zoals het behoort te gaan. Daardoor werd mijn wens om politiek actief te zijn, aangewakkerd. In 2014 werd ik gekozen in de gemeenteraad. De raadsperiode vloog voorbij.

Mijn doel is onveranderd: een bijdrage leveren aan de versterking van de Helderse samenleving. Den Helder moet een stad worden waarin de lokale democratie niet wordt ondermijnd door machtsmisbruik en winstbejag, waarin rechtvaardigheid, respect voor elkaar, mededogen met de kwetsbaren, oprechtheid en gelijkwaardigheid, kernwaarden zijn.  Goed onderwijs is fundamenteel voor het bouwen aan een gezonde en rechtvaardige samenleving. De lokale overheid draagt daarbij grote verantwoordelijkheid. In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe Beter voor Den Helder daar vorm aan wil geven. Graag zie ik u op 21 maart stemmen op mij of op een van mijn partijgenoten van Beter voor Den Helder, want samen maken wij ons sterk voor een beter Den Helder.

Eli Saliha
Veiligheid/Financiën
e.c.saliha@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Ik ben Eli Saliha, geboren en getogen jutter. Ik denk dat het besturen van de gemeente Den Helder de nodige ruimte voor verbetering heeft. Ik heb 37 jaar bij SHELL gewerkt en heb nu zelf de tijd om in dit verbeteringsproces een rol te kunnen vervullen. Ik stel me daarom op 21 maart verkiesbaar voor de functie van gemeenteraadslid van de gemeente Den Helder.

Ik maak mij graag sterk voor onderwerpen als veiligheid, verkeersveiligheid, zorg, armoedebeleid en het verantwoord uitgeven van onze gemeenschapsgelden. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Jaap Bakker
Haven/Visserij
j.bakker@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Jaap Bakker. Ik ben bijna 40 jaar werkzaam in de visserij en haven van Den Helder. Mijn doel is te strijden voor een herindeling van de haven. Ruimte geven aan schepen waaraan en waarop werkzaamheden plaatsvinden. Stilliggende schepen verplaatsen naar het smallere deel in de haven. Hiermee blijft de doorstroming gehandhaafd en zal de haven een stuk veiliger worden.

De ruimere kades bevinden zich in het achterste deel van de haven. Ook het bewaakte deel voor de coöperatie dient beschikbaar te komen voor actieve schepen. Het bewaakte deel en de hekken kunnen verplaatst worden naar het begin van de haven, recht onder het havenkantoor, naast de Moormanbrug. Dit is een doodlopend en smal stuk. Hier kunnen de niet actieve schepen gestationeerd worden.

Tevens is van belang dat de vingerpieren bij de visafslag behouden blijven voor de visserij. Dit mag absoluut niet verloren gaan aan andere havenactiviteiten. Met het oog op de toekomst, een afnemende activiteit in verschillende takken, dus steeds meer stilliggende schepen, moet de haven worden heringedeeld. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Paul Koopman
Kunst/Cultuur
p.koopman@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Paul Koopman en ik wil u als inwoner van Den Helder de komende 4 jaar graag vertegenwoordigen in de gemeenteraad. In mijn vrije tijd schilder bij de Noorderkunstkring. Het zal u dan ook niet verbazen dat mijn passie kunst en cultuur is. Vanaf 1940 is er veel aan Cultuurhistorie verloren gegaan, daarom wil ik mij inzetten voor de herbestemming van de nog aanwezige in goede staat verkerende bouwwerken o.a. het gebouw de koploper. Tot slot wil ik mij ook actief inzetten voor de beeldende kunst. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Arie Pronk
Zorg/Ouderenbeleid
a.pronk@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Arie Pronk, trotse voorzitter van Beter voor Den Helder, hobby fotograaf en vrijwilliger. Als fotograaf geniet ik er van om de diversiteit van het leven vast te leggen met mijn camera. Als vrijwilliger werk ik met mensen met een beperking. Dit is dankbaar werk wat ik met veel plezier doe. In de komende 4 jaar zet ik mij met hart en ziel in om te zorgen dat Den Helder weer op de rit komt voor wat betreft de zorg/ouderenbeleid. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Brigitte Dielemans-Angevare
Jongerenbeleid
b.d.angevare@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Brigitte Dielemans-Angevare en ben geboren en getogen in Den Helder. Ik ben 48 jaar, getrouwd en een samengesteld gezin met 6 kinderen in de leeftijd 13 tot 24 jaar waarvan 3 bonuskinderen zijn. Ik was tot nu toe niet actief in de politiek maar op de achtergrond volgde ik nauwgezet. Als ervaringsdeskundige op het gebied van jongeren weet ik wat er speelt onder deze groep en wil ik mij actief inzetten voor een betere leefomgeving en een sociaal actief bestaan binnen Den Helder.

De komende raadsperiode wil ik u, als inwoner van Den Helder, graag vertegenwoordigen in het lokale bestuur. Mijn doel is mij extra te richten op de jongvolwassenen in den helder.

Vaak hoor ik van deze jongeren: ‘naar ons wordt toch niet geluisterd’. Daarom moeten zij actief mee kunnen denken over wat goed voor Den Helder is en weer een saamhorigheid positie in de maatschappij krijgen. Een plek waar ze samen kunnen zijn en zich kunnen socialiseren in de gemeenschap met jong en oud. Ik wil mij gaan inzetten voor betaalbare woningen, werkgelegenheid, zorg en onderwijs. Er is dan ook veel werk aan de winkel! Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Robert van Brandenburg
Openbare veiligheid
r.v.brandenburg@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Robert van Brandenburg 52 jaar en vader van 3 prachtige kinderen, in het dagelijks leven werk ik als medewerker Veiligheid & Service bij de NS. Iedere dag dragen mijn collega’s en ik zorg voor de orde, rust en veiligheid in de trein en op de stations. In de aankomende 4 jaar wil ik mij niet alleen inzetten voor de veiligheid van de reizigers, maar ook voor alle inwoners en bezoekers van Den Helder.  Zeker qua veiligheid in het uitgaansgebied op Willemsoord zal er heel goed moeten worden gekeken naar de vele knelpunten. Uw steun is daarbij hard nodig!  Als u gaat voor transparantie, toegankelijkheid en betrokkenheid en een veiliger Den Helder stem dan op 21 maart. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

John Riebot
Julianadorp/Algemeen
j.l.riebot@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is John Riebot 55 jaar en al bijna mijn hele leven woonachtig in Den Helder, vader van twee volwassen dochters, mijn hobbies zijn wandelen en tennissen. Ik ben werkzaam als wachtcommandant bij DBBO op Marine Vliegkamp de Kooy en nu heb ik voor het eerst gekozen voor de politiek. Waarom?, omdat ik me wil hard maken voor een eerlijkere verdeling van aandacht en verbetering voor alle wijken in heel Den Helder. Denk hierbij aan, harder aanpakken van  vandalisme en (kleine) criminaliteit in uw wijk, meer aandacht voor openbare ruimtes en groenvoorzieningen, beter en betaalbaar Openbaar Vervoer en voor met name onze kinderen, meer werkgelegenheid en een eigen woonplek door middel van meer sociale woningbouw of betaalbare koopwoningen voor starters.

Glen Krab
Kunst/Cultuur/Sport
g.krab@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Glen Krab. Ik werk als vrijwilliger bij de basketbalvereniging Noordkop en schilder bij de Noorderkunstkring. De komende raadsperiode wil ik u als geboren en getogen jutter vertegenwoordigen. Als nieuwkomer in de politiek wil ik mij volledig inzetten voor o.a. sport, kunst en cultuur. Ik vind het belangrijk dat het geld van de burger zinvol voor iedereen wordt besteed. Betaalbare huurwoningen staan bij mij op nummer een.

Wat mij betreft moet de de Schouwburg behouden blijven maar de kapitale blunder om een reeds afbetaalde Schouwburg te verplaatsen moet niet op het bordje van de inwoners terechtkomen. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Ferry Bijl
ZZP’ers
f.bijl@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Ferry Bijl. Ik kom uit een gezin van de voormalige apotheker Ferdinand Bijl die heel veel voor Den Helder betekent heeft.
Hij is oprichter geweest van de Schouwburg – de auto en motorclub – midget golfbaan en het opzetten van het Johannes College aan de
drs. F. Bijlweg welke naar hem vernoemd is.

Ik ben geboren en getogen in Den Helder en eigenaar van het Helders Klusbedrijf, en al 45 jaar werkzaam in de bouw. Mijn werkzaamheden bestaan uit: het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de bouw zoals:
– Het compleet renoveren van uw woning.
– Het vernieuwen van badkamers en keukens.
– Het klussen van allerlei dingen rondom het huis.

Ik zou graag als inwoner van Den Helder u willen vertegenwoordigen in het lokale bestuur van Beter voor Den Helder. Er zijn in Den Helder vele zaken die beter geregeld kunnen worden. Er moet in Den Helder beter contact komen tussen gemeente en bewoners. De stadsvernieuwing is een goede zaak, men moet vooral de lege panden in de binnenstad aanpakken en de huurders een
betaalbare huur laten betalen. We moeten ons inzetten voor behoud van het Noord West ziekenhuis. Ik sta voor de belangen van de inwoners van Den Helder. Daarom reken ik op de steun van de bewoners van Den Helder.

Thea Medemblik
Zorg
t.medemblik@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Ik ben Thea Medemblik uit Julianadorp, 47 jaar en werkzaam in de zorg voor mensen met dementie, thuiszorg, psychiatrie, mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, jeugdigen en kleine kinderen als flexkracht. Veiligheid en duidelijkheid in optisch vlak op straat en op de wegen houdt mij bezig, rekening houden met elkaar daarin, in gedrag en mogelijkheden.Geregeld bezoeken mijn kinderen en ik de sportschool. Op het gebied van wonen in Den Helder en Julianadorp wil ik samen met mijn collega’s inzetten op goede doorstroming, het woningaanbod voor allerlei salarissen divers houden in het billijke en normale. Bent u ook klaar voor een Beter Den Helder? Stemt u dan op mij of mijn partijgenoten want samen met u staan we sterk.

Daan Groot
Stadspromotie
d.groot@betervoordenhelder.nl

Meer informatie

Mijn naam is Daan Groot ondernemer, duizendpoot en vrijwilliger. Samen met mijn vrouw Joke woon ik in Huisduinen. Als vader van een volwassen zoon en dochter ben ik ook trots op de titel opa. In 2004 werd ik gekozen tot ondernemer van het jaar en in 2007 heb ik de club “Vrienden van Den Helder” opgericht . Als duiker heb ik samen met mijn duikgroep vele historische stukken opgedoken die te bewonderen zijn in de diverse musea in Nederland. Politiek ben ik door de jaren heen altijd betrokken geweest en gaf ik desgevraagd partijen advies, met name in het belang van de sociaal zwakkere inwoners en de uitstraling van de stad Den Helder.

De laatste jaren ben ik vanwege mijn Joodse roots ook betrokken bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Den Helder en heb ik mij sterk gemaakt voor het opknappen van de Joodse begraafplaats. Ieder jaar op de avond van de 4de mei regel ik een kranslegging ter nagedachtenis van de Joodse slachtoffers uit Den Helder tijdens de tweede wereld oorlog, en sinds 2016 heb ik plaatsgenomen in de stichting ”herdenking stenen” voor de Joodse inwoners van Den Helder die tijdens de tweede wereldoorlog zijn vermoord door het nazi regiem. De stichting heeft tot doel blijvende herinneringen in de stad aan te brengen ter nagedachtenis van de Joodse inwoners die niet zijn teruggekeerd uit de vernietigingskampen van de nazi’s. Ik hoop dat u uit het bovenstaande mijn liefde voor Den Helder voelt en dat u op mij of mijn partijgenoten van Beter voor Den Helder gaat stemmen op 21 maart, want samen maken wij ons sterk voor een Beter Den Helder!

Share This