Partijprogramma Beter voor Den Helder

Introductie: de inwoners van Den Helder delen de visie waar BVDH voor staat
Ondanks alle valse beloftes van de afgelopen jaren, wij nog steeds in een spiraal naar beneden aan het afglijden zijn. Achter de prachtige nieuwe gevels zit een steeds grotere groep mensen die zorgen hebben. Zorgen over financiën en goede (thuis)zorg. Er is leiderschap nodig, want dat ontbreekt op dit moment aan alle kanten.
Leiderschap en visie, voor:
–   Betere Zorg
–   Betere Werkgelegenheid
–   Betere ontsluiting van Den Helder.
Een betere ontsluiting: voor toeristen en bedrijven maar zeker ook voor onze inwoners, die dagelijks voor hun werk of studie de stad uit moeten. Dat is op dit moment echt een crime. In de zorg moet de menselijke maat de boventoon voeren. Onze zorginstellingen – waaronder een volwaardig en niet uitgekleed ziekenhuis – moeten gewaarborgd blijven voor Den Helder (en de regio). Beter voor Den Helder ziet een nieuw ziekenhuis gebouwd worden, toekomstbestendig voor de komende vijftig jaar, in het midden van onze gemeente.

Werkgelegenheid gekoppeld aan infrastructuur en bereikbaarheid, is van levensbelang voor de toekomst van Den Helder. Zonder infrastructuur en bereikbaarheid geen toekomst voor ons en onze kinderen. De jongeren zullen onze stad anders blijven verlaten. Zij zijn de toekomst van onze stad! Grote zorgen hebben wij ook over het belabberde slagingspercentage op het voortgezet onderwijs in Den Helder. De opleiding en toekomst van onze kinderen, daar moet onze prioriteit liggen.

Op het gebied van wonen kan Den Helder veel betekenen voor de nood in Amsterdam. Maar dan zal de bereikbaarheid van onze stad nu echt geregeld dienen te worden. Anders blijven jongeren onze stad verlaten, daar komt niets voor terug en het inwonersaantal zal structureel blijven dalen, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld op het gebied van: vervoer, werk, wonen, ziekenhuis & politieposten.

Hieronder staat ons volledige partijprogramma. Mede op basis van al onze gesprekken met bewoners van Den Helder en Julianadorp en ons onderzoek de afgelopen maanden via Facebook en andere online media is dit programma opgesteld. Wij blijven de komende jaren continue naar de inwoners luisteren door het organiseren van mini-referenda. Wij zetten Den Helder graag weer op de eerste plaats. U toch ook? Kies daarom voor Den Helder en stem op 21 maart Beter Voor Den Helder.

Armoedeval
Een specifieke vorm van dit begrip ‘armoedeval‘ wordt door politieke partijen (van links tot rechts) gehanteerd, namelijk als het effect dat optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op achteruit gaat als hij of zij een betaalde baan krijgt. Dit effect wordt veroorzaakt doordat mensen met een zeer laag inkomen of een uitkering vaak recht hebben op subsidies en andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld kwijtscheldingen. Als ze een baan aanvaarden kan de inkomensverbetering zodanig zijn dat het recht op de subsidies en regelingen vervalt, waardoor het inkomenseffect grotendeels of geheel wegvalt. Door dit effect zijn mensen vaak niet of slechts in geringe mate in staat om hun maatschappelijke situatie te verbeteren. Belangrijker is echter dat de inkomensachteruitgang niet motiverend werkt. Men spreekt in dat geval vaak van een ‘onvoldoende prikkel’ om te participeren op de arbeidsmarkt. In verband daarmee wordt er soms ook een brede definitie van de armoedeval gehanteerd, namelijk ‘het gebrek aan financiële prikkels om (meer) te gaan werken’.

Beter voor Den Helder ziet een oplossing in het kwijtschelden van de gemeentelijke heffingen en het aanspraak maken op de financiële voorzieningen voor mensen in de armoedeval!

Afvalverwerking Den Helder
Bij de laatste begrotingsraad stemde Beter voor Den Helder niet alleen tegen de begroting, maar ook tegen de daarin verwerkte verhoging van 30 euro per gezin/meerpersoonshuishouden op de afvalheffing. Als het grootste gedeelte van de mensen enthousiast afval aan het scheiden is, is het wat ons betreft niet de bedoeling om die mensen te demotiveren / straffen door een verhoging van de afvalheffing! Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het hergebruiken van plastic en kunststof verpakkingsafval. De gemeente is  dus verplicht om kunststof verpakkingen te scheiden en te recyclen. Dit kan op twee manieren: door bronscheiding of nascheiding. Momenteel doen we in Den Helder aan bronscheiding, maar wat ons betreft veranderen we dat in nascheiden van het afval, tevens zal het weer vaker moeten worden opgehaald opdat we onze stad schoon en leefbaar houden.

Belastingen
Beter voor Den Helder zal zich inzetten voor verantwoorde uitgaven van de gemeente gelden ofwel de uitgaven uit pot “algemene middelen”. De uitgaven uit de pot “algemene middelen” mag de Helderse inwoner niet nodeloos op onkosten brengen. De algemene middelen zijn financiën waarover de gemeentelijke overheid kan beschikken. Deze financiën worden middels belastingen en heffingen opgebouwd. Dit zijn onder andere de onroerende zaak belastingen, toeristenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en graf en begraafrechten. Beter voor Den Helder acht het niet noodzakelijk om bij verantwoorde uitgaven, van de algemene middelen, de tarieven van de onroerende zaakbelastingen te verhogen.

Tevens zal Beter voor Den Helder zich niet uitspreken voor de herinvoering van de in 2014 afgeschafte “hondenbelasting” De tarieven voor de belastingen en heffingen worden in de raadsvergadering vastgelegd. Indien Beter voor Den Helder na de komende gemeenteraadsverkiezing in de raad zitting mag nemen, zet zij zich gedurende de ambtsperiode in om onder andere het tarief voor de onroerende zaakbelasting niet te verhogen.

Banen
Jouw ambitie, jouw droom is ook de onze!
Beter voor Den Helder wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ook zijn wij van mening dat wij als Gemeente bedrijven en overheden moeten ondersteunen bij het nakomen van social return verplichtingen, de participatiewetgeving, de banenafspraak of simpelweg het sociaal betrokken ondernemen. De ambitie van Beter voor Den Helder is mensen kansen te bieden door middel van een vakdiploma om uiteindelijk in staat te zijn werk te vinden.

Jongeren
De jongeren in Den Helder weten zelf heel goed wat ze willen bereiken, helaas kunnen ze daardoor niet in Den Helder blijven. Dit moet veranderen, Beter voor Den Helder wil de jongeren behouden dit kan alleen als we als gemeente gaan inzetten op meer banen, hogere opleidingen en betaalbare woningen. Over de ellenlange wachttijden en de puntensystemen zullen wij in gesprek gaan met de betreffende wooncoöperaties. Het stadshart is opgeknapt, volop in beweging en daarbij horen jongeren die een gezellige avond veilig op stap kunnen. Den Helder had het ooit allemaal discotheken en een groot poolcentrum midden in de stad en die tijd willen wij weer terug voor onze jongeren!

Burgemeester. Invoering van de direct gekozen burgemeester in Den Helder
Uw mening telt ook na de verkiezingen
. Zoals hierboven is vermeld is Beter voor Den Helder een voorstander van een bindend referendum. Een referendum waarbij u als burger van Den Helder uw mening kunt geven over zaken die voor u en de gemeente Den Helder belangrijk zijn. Tot de tijd dat dit referendum gerealiseerd is zetten wij op de site van Beter voor Den Helder regelmatig een poll uw mening vragen. De uitslag van deze poll zullen wij meenemen in onze besluitvorming. Wij van Beter voor Den Helder blijven naar u luisteren.

Bestuur
Beter voor Den Helder
is zoals eerder al gezegd klaar om met een nieuw en aangepast bestuur klaar om Den Helder door de transitie te loodsen. Veel posities bijvoorbeeld een nieuwe projectleider voor North Sea Energy Gateway worden geregeld in het vriendennetwerk en dat is niet de manier voor Den Helder. De Raden van Commissarissen zouden we moeten gaan vullen met mensen die kennis hebben van de markt en de veranderingen waarin wij zitten. In Den Helder hebben we niets aan een ex pro rail man. Weg met de vriendjes van vriendjes die niet geschikt zijn gebleken.  Als we niet goed oppassen gaat dit u als de belastingbetaler straks gewoon heel veel geld kosten. Beter voor Den Helder wil de toekomst vorm geven en wij durven buiten het geijkte kader durven denken. Wat ons betreft staat dan ook, u de inwoner bij ons op 1!

COA Aanpassen is meedoen!
Wat Beter voor Den Helder betreft zijn vluchtelingen in Den Helder welkom, echter wij stellen wel eisen. Voor ons is het belangrijk dat de vluchtelingen zich zo snel mogelijk aanpassen, het Nederlands zo spoedig mogelijk tot zich nemen en zich aanpassen opdat zij volwaardig kunnen meedoen in onze stad. In Den Helder gaan wij voor mensen die het Nederlands echt gaan leren en niet na 20 jaar in Nederland nog steeds geen tot mondjesmaat Nederlands kennen. De (jongere) vluchtelingen die op eigen benen moeten leren staan gaan wij niet in grote getalen neerzetten in de woon wijken, wij gaan voor kleine projecten met 24 uurs begeleiding vanuit het COA. Wij begrijpen dat dit voor het COA ook even wennen gaat worden, want straks bepalen de inwoners samen met de Raad (commissie) weer zoals het hoort!

Concurrentie Den Helder en de concurrentie
Wij van Beter voor Den Helder gaan u niet vertellen dat wij Den Helder gaan ontsluiten en dat we nu eindelijk eens volwaardig met de rest van de grote steden de concurrentie kunnen aangaan, ook gaan wij u niet vertellen dat wij de Teso haven gaan verplaatsen! Wel kunnen wij u garanderen dat mochten wij een wethouder gaan leveren dat deze zich voor de volle 100% gaat inzetten om de vraagstukken die onze mooie stad zoveel voordelen kan gaan opleveren, om juist die vraagstukken eens hoog op de agenda bij de provincie en Den Haag te gaan zetten!, want laten we nu eerlijk zijn de laatste jaren zijn er een hoop loze beloftes gedaan over de ontsluiting van Den Helder.

Dierenwelzijn
De laatste jaren zijn er binnen de gemeente Den Helder al grote stappen gemaakt om ieder dier in onze gemeente een veilige plek te bieden of dit nu gaat om de tapuit of om een verdwaalde hond. Echter het kan nog beter zijn wij van mening. Zo zal het eens tijd worden dat het dierenasiel `t Schuthok een andere (veiligere) plaats krijgt in Den Helder met een woon & werk functie in het bestemmingsplan, opdat zij meer inkomsten zelf kunnen binnenhalen en minder afhankelijk worden van subsidies.

Is de dierenwelzijn boulevard een utopie?, als het aan de Beter voor Den Helder ligt zeer zeker niet. In deze financieel zware tijden voor een=ieder zal er goed moeten worden gekeken naar de mogelijkheden om alle dierenwelzijnsorganisaties van Den Helder bij elkaar te koppelen. We weten dat er bij de diverse organisaties al de wens is om samen te werken, ook is het voor ons duidelijk dat er voor de diverse organisaties tempo moet worden gemaakt met een plan van aanpak in verband met de behuizing. Bij sommige organisaties staat het water tot aan de lippen, en andere kunnen nog net met behulp van subsidies het hoofd boven water houden, dit moet veranderen van een negatieve in een positieve aanpak. Wordt het makkelijk?, absoluut niet er zal heel wat moeten veranderen. Vele mensen zullen op deze manier de handen ineen moeten slaan om het voor de dieren en inwoners mogelijk te maken. Wij gaan daarvoor en u?

Waardig afscheid
Voor de meeste mensen valt hun huisdier binnen de familie, dus als het komt te overlijden dan wordt hier flink om gerouwd, het afscheid nemen valt zwaar en ook na vele jaren is het nog steeds aanwezig. Beter voor Den Helder is van mening dat er voor de inwoners van Den Helder en die van omringende gemeente een grotere begraafplaats voor gezelschapsdieren behoort te worden gecreëerd binnen de bestaande begraafplaats.

Duurzaamheid
Bij Beter voor Den Helder zijn economie en duurzaamheid direct met elkaar verweven. Wij streven naar een Helderse economie die in balans is, en dat kan niet anders dan wanneer de economie duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Technologie heeft ons ver gebracht, en kan ons ook bij de juiste innovaties helpen de aarde te ondersteunen en duurzaamheid te bevorderen, zoals in het geval van alternatieve methoden voor energiewinning. Als stad hebben we een kans voorop te lopen in de energietransitie en daar zelfs rendement op te behalen. Beter voor Den Helder steunt de energietransitie, onder meer om schonere lucht te hebben en te behouden.

Wij staan dan ook voor het stimuleren van onderzoek binnen Den Helder naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie.

* wat betekent energietransitie
Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. In de ‘overgangsperiode’ wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windturbines en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 (CCS) en elektrisch vervoer.

Externe inhuur
Soms kan je er niet omheen de inhuur van externe. Externe van nu die graag in dienst willen komen van de gemeente behoren die kans te krijgen.  De ambtenaren die kansen durven en kunnen pakken behoren wij op te leiden om op deze manier de kennis in huis te halen en te houden, opdat we de hoge kosten kunnen drukken die een externe nu eenmaal met zich mee brengt.

Veiligheid voor fietsers
Beter voor Den Helder is van mening dat het de hoogste tijd is dat de fiets het schoonste, meest gebruikte en efficiëntste vervoermiddel de ruimte en de veiligheid krijgt die het verdient. Doordat de diversiteit van fietsgebruik toeneemt en er door elektrische fietsen hogere snelheden, langere afstanden voor steeds meer fietsers binnen handbereik liggen, wordt het de hoogste tijd om de fietsverbindingen daarop aan te passen.

Groen | Wijktuinen
Iedereen weet dat voor een gezonde leefomgeving groen erg belangrijk is, en ook is bij iedereen in Den Helder de staat van ons openbaar groen en dan met name de hoeveelheid en de hoogte van het onkruid bekend, dit kan en moet anders. Beter voor Den Helder zou graag in iedere wijk een wijktuin realiseren, dit kan groot of klein zijn afhankelijk van het stuk grond dat beschikbaar kan worden gemaakt. De fruitbomen en struiken zullen vrij te plukken zijn voor de bewoners van de wijk.

Parken
De binnen de wijken gelegen parken gaan wij waar nodig een make over geven, daar waar groot onderhoud moet worden gepleegd gaat dat gebeuren. Ook de veiligheid in de parken gaan wij aanpakken. Verder zal duidelijker worden waar de honden los mogen en waar niet, en zijn wij van mening dat er ook wel meer bankjes en prullenbakken mogen komen. Gaan wij dit alleen beslissen?, Nee daar gaat u over mee beslissen, want hoe ziet u uw park graag worden opgeknapt?!

Geluksbudget
Maakt geld echt gelukkig? De gemeente heeft in het afgelopen jaar relatief weinig gebruik gemaakt van het Wmo-budget daarom wil Beter voor Den Helder graag de mensen met bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking door een financiële bijdrage dat ene zetje in de rug geven om er weer op uit te gaan. Met het geld kunnen zij zelf iets ondernemen waar ze écht gelukkig van worden. Een mooi initiatief, dat door steeds meer gemeenten wordt ondersteund.

Haven | De haven in ontwikkeling!
Kijkende naar de marktontwikkelingen wordt de rol van de Helderse haven voor nu kleiner. De parken liggen helaas (nog) te ver weg. Op het moment dat de Dogger wordt volgebouwd hebben we als Den Helder met de logistieke haven opnieuw een sterke positie. Wij denken nu even 10- 15 jaar vooruit eer dit klaar is. Den Helder zal dus om de aansluiting met de markt te krijgen en te behouden moeten samenwerken. Dit gebeurt, maar het kan en moet sneller. De Port of Den Helder zal haar investeringen ook meer samen moeten gaan doen met Amsterdam en IJmuiden. Wat Beter voor Den Helder betreft zal ook Port of Den Helder sterk moeten gaan snijden in haar kosten, wat ons betreft gaat er een complete managementlaag uit. De Port of Den Helder kan het makkelijk af met een operationeel management om die sterke betrouwbare speler te zijn.  De toekomstige markt kan de port of Den Helder succesvol bedienen door veel meer centraal te besturen en daar hoeven we niet een hele zware haventop voor aan te houden. We kijken vol nieuwsgierigheid naar de Koninklijke Marine die wellicht een nieuwe kans krijgen met de nieuwe aandacht vanuit de NAVO en Den Haag.

Bestuur
Beter voor Den Helder is zoals eerder al gezegd klaar om met een nieuw en aangepast bestuur klaar om Den Helder door de transitie te loodsen. Veel posities bijvoorbeeld een nieuwe projectleider voor North Sea Energy Gateway worden geregeld in het vriendennetwerk en dat is niet de manier voor Den Helder. De Raden van Commissarissen zouden we moeten gaan vullen met mensen die kennis hebben van de markt en de veranderingen waarin wij zitten. In Den Helder hebben we niets aan een ex pro rail man. Weg met de vriendjes van vriendjes die niet geschikt zijn gebleken.  Als we niet goed oppassen gaat dit u als de belastingbetaler straks gewoon heel veel geld kosten. Beter voor Den Helder wil de toekomst vorm geven en wij durven buiten het geijkte kader durven denken.

Beter voor de Visserij
De visserij is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan zeer goede, maar ook zeer zware en slechte jaren. Allerlei wetten en regelgevingen en dure olieprijzen hebben vele Reders de das om gedaan. Met als gevolg dat de visserij als “underdog” in de haven wordt gezien en behandeld. De vissersschepen worden nu op de smallere stukken van de haven neergelegd, met als gevolg dat de viswagens tijdens het lossen altijd in de weg staan voor doorgaand verkeer. Ook tijdens andere werkzaamheden aan bijvoorbeeld de gieken kan het verkeer er niet langs.

Beter voor Den Helder strijd voor het kleine beetje visserij dat nog is overgebleven na roerige tijden! Wat ons betreft gaan we de haven herindelen naar de verschillende takken, zodat men elkaar niet meer in de weg zit. Belangrijk is dat de vingerpier bij de visafslag behouden blijft voor de visserij!

Cruisehaven
Beter voor Den Helder zou graag bereiken dat Den Helder nog aantrekkelijker wordt voor toeristen, in alle seizoenen. Met enkel een opgeknapt centrum, een ‘Willemsoord’ of de ‘Helderse Vallei’ trek je geen toeristen naar Den Helder. De dagjesmensen, verenigingen, bedrijven (personeelsuitjes), scholieren (werkweek) zullen wij meer moeten bieden. Hotels, vakantieparken, campings, kunnen arrangementen inclusief bv een museumbezoek of cruise aanbieden. Hierdoor blijven de bezoekers langer in Den Helder óf kiezen juist voor onze stad om vakantie of een weekendje weg te vieren. Den Helder heeft veel te bieden voor (buitenlandse) toeristen indien we een prachtige haven voor cruise en binnenvaart cruiseschepen kunnen ontwikkelen. (Vaargeul en haven uitdiepen). Iedere week één of meerdere cruiseschepen met honderden toeristen per schip, een goed gevulde portemonnee welke Den Helder bezoeken zou onze stad een enorme ‘boost’ geven. Een bezoek van de cruisetoeristen aan Den Helder met in het voorjaar een tour door de unieke Nederlandse bollenvelden of een helikoptervlucht vanaf Den Helder Airport om bijvoorbeeld onze unieke afsluitdijk te zien. Uiteraard is een ligplaats voor een cruiseschip in Den Helder vele malen goedkoper dan de haven van Amsterdam of Rotterdam waardoor het voor de rederij ook aantrekkelijker zou zijn om Den Helder aan te doen of Den Helder als vertrekplaats te kiezen.

Hondenparken en uitlaatplaatsen
Ook in Den Helder zijn uitlaatplaatsen voor honden, op sommige plekken zelfs tot in de middenberm, de bestaande uitlaatplaatsen gaan we eens goed onder de loep nemen en aanpassen waar nodig. Wat Den Helder niet heeft zijn speciale omheinde hondenparken in de wijken waar de honden kunnen spelen zonder dat de baasjes bang hoeven te zijn dat de honden onder een auto komen, ook dit is iets waar wij ons de komende jaren voor gaan inzetten. De hondenpoep overlast kan worden opgelost door het inzetten van strengere handhaving en opruim apparatuur zoals een industriële stofzuiger.

Huurwoningen
We gaan stoppen met de voorrangsregeling voor immigranten op sociale huurwoningen in Den Helder. Deze dienen ter beschikking worden gesteld te aan de jonge starters, mensen die al lang op de wachtlijst staan, docenten in het onderwijs politieagenten, verpleegkundigen en andere mensen die onmisbaar zijn voor de publieke voorzieningen.

Inwoners (participatie) Burgerinitiatieven, Omgevingsrecht & Burgerparticipatie
In 2019 gaat de nieuwe wet Omgevingsrecht in. Via de omgevingsrecht wet is een grote rol voor burgerparticipatie weggelegd. Op deze manier kunt u meer inbrengen bij de plannen met betrekking tot de openbare ruimte. Beter voor Den Helder juicht het dan ook toe als u een goed idee heeft voor uw wijk, buurt of een bepaalde groep, u kunt dan zelf een initiatief starten. Weet u niet waar u moet beginnen dan zal één van onze raadsleden u daarbij graag op weg helpen. Met een Burgerinitiatief is het ook mogelijk een onderwerp op de politieke agenda te plaatsen.

De belangen van iedere inwoner behoren goed te worden beschermd. Beter voor Den Helder wil daarom een Burgerparticipatie verordening/nota vastgesteld door de Raadsleden en niet een “levendig” document vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Burgerparticipatie omvat alle vormen van samenwerking tussen u de inwoners en de gemeente Den Helder. Burgerparticipatie is het samen met belanghebbenden ontwikkelen van beleid of het gezamenlijk uitvoeren ervan. Het gaat om verschillende vormen waaronder interactieve beleidsvorming. Hierbij zal de gemeente het initiatief moeten nemen om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen.

Jongeren
De jongeren in Den Helder weten zelf heel goed wat ze willen bereiken, helaas kunnen ze daardoor niet in Den Helder blijven. Dit moet veranderen, Beter voor Den Helder wil de jongeren behouden dit kan alleen als we als gemeente gaan inzetten op meer banen, hogere opleidingen en betaalbare woningen. Over de ellenlange wachttijden en de puntensystemen zullen wij in gesprek gaan met de betreffende wooncoöperaties. Het stadshart is opgeknapt, volop in beweging en daarbij horen jongeren die een gezellige avond veilig op stap kunnen. Den Helder had het ooit allemaal discotheken en een groot poolcentrum midden in de stad en die tijd willen wij weer terug voor onze jongeren!

Julianadorp
In Julianadorp wonen veel jongeren die daar ook graag willen blijven wonen, deze jonge dorpers moeten daar dan ook kunnen blijven wonen in een sociale huurwoning speciaal voor de starters en niet jarenlang op een wachtlijst moeten staan om dan uiteindelijk toch te vertrekken uit Julianadorp. Ook de oudere bewoners die graag in het dorp willen blijven wonen behoren sneller een seniorenwoningen te krijgen dan nu aan de orde is. We zullen dan ook met de wooncoöperaties om tafel moeten om dit te realiseren. De bedrijven in de toeristische sector die willen uitbreiden kunnen op onze steun en medewerking rekenen, wij gaan voor faciliteren binnen de wet en niet voor spijkers op laag water zoeken. Ook gaan wij staan voor de agrarische sector die wil uitbreiden of diverser wil worden. In onze toekomstvisie staat een station in Julianadorp daarom willen wij het gesprek aangaan met de NS om te brainstormen hierover, Julianadorp breidt uit en behoort daarbij ook de faciliteiten te krijgen die daarbij horen.

Koploper | De kracht van renoveren
De laatste jaren is er zoveel gesloopt in Den Helder, gebouwen die behouden hadden kunnen worden als de juiste persoon op het project was gezet. Voor nu hebben we het station en postkantoor kunnen behouden, doordat we nieuwbouw stadhuis hebben kunnen ombuigen naar renovatie. Dit zien wij ook graag gebeuren met bijvoorbeeld de Koploper. Waarom slopen als je het ook kunt ombouwen tot woningen voor jongeren. Ze krijgen de kans om midden in het nog in goede vorm te gieten park te wonen en te recreëren.

Kunst & Cultuur
Onze mooie stad aan het Marsdiep en haar inwoners hebben in de tweede wereldoorlog veel te lijden gehad. De bombardementen van juni 1940 veroorzaakte een zéér grote ontwrichting van hun samenleving. De cultuurhistorie van Den Helder ligt 77 jaar later nog steeds onder vuur, de laatste 9 jaar middels Zeestad, door ons eigen college van Burgemeester en Wethouders. Onder het mom de cultuur tot een hoger plan te verheffen werd onnodig de schouwburg aan het Bernhardplein gesloopt. Plannen om de Koploper op het Koningsplein te kopen en te slopen zullen wij met uw steun verhinderen. Het creativiteitscentrum Triade zullen wij de benodigde en toegezegde steun verlenen. Kunst is van ons als mens, een deel van onze beschaving. Beter voor Den Helder ziet er dan ook naar uit dat minstens één museum voor beeldende kunst tot volle wasdom komt.

Leefbaar en aantrekkelijk
In Den Helder moet het fijn wonen en recreëren zijn! De gemeente zal meer straatmeubilair zoals bankjes, picknicktafels, prullenbakken en fietsenstallingen moeten plaatsen en onderhouden. Wij de inwoners zullen er op de juiste wijze gebruik van moeten maken, wij gaan onze rotzooi niet op straat, maar in de prullenbakken gooien, de fietsen netjes stallen in de daarvoor bedoelde stallingen en houden de geplaatste bankjes en picknicktafels heel. Lik op stuk beleid zal moeten plaatsvinden om de wijken schoon en opgeruimd te houden. Bij ons betaald de vervuiler! Verder zullen wij gaan kijken hoe wij alle wijken kunnen gaan voorzien van een beweegtuin. Op deze manier houden we onze stad leefbaar en aantrekkelijk.

Mantelzorg
Mantelzorg woningen
Mantelzorg woningen zijn ervoor bedoeld om de zorg aan een naaste zo goed en liefdevol te volbrengen tot aan het einde. Degene die hiermee te maken hebben trekken alles uit de kast om maar aan alle eisen en regelgeving te voldoen, maar wat gebeurd er nu als de mantelzorgwoning niet meer nodig is, doordat de naaste is overleden?

Op het moment dat de naaste voor je wie zo liefdevol zorgde is overleden begint technisch gezien de kapitaal vernietiging in opdracht van de regering. Het kan toch niet zo zijn dat je niet alleen je naaste verliest maar ook je ingelegde kapitaal.

Beter voor Den Helder wil graag dat de inwoners die zich geconfronteerd zien met deze vorm van kapitaalvernietiging een kans krijgen om de woning indien gewenst aan te bieden als toeristen woning voor een x aantal dagen per jaar. Wij zullen er dan ook naar streven om dit in de gemeente Den Helder mogelijk te maken.

Mantelzorg voor mens en dier!
– augustus 2010 (opmaak) “Het initiatief moet voorkomen dat ouderen hun kat moeten wegdoen als ze er niet meer goed voor kunnen zorgen. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de kattenbak en het borstelen. Ook kunnen ze met de kat naar de dierenarts of voor het dier zorgen als de eigenaar in het ziekenhuis wordt opgenomen.”

Zoals u hierboven kunt lezen was er in het verleden in Den Helder een prachtig initiatief dat ervoor zorgde dat ouderen gewoon hun kat konden houden. Beter voor Den Helder wil dit weer opzetten, maar dan in een bredere opzet waarmee we ouderen en hulpbehoevende met een huisdier kunnen gaan koppelen aan vrijwilligers, opdat met behulp van de inwoners die hart hebben voor mens en dier weer de zorg, liefde en vriendschap kunnen gaan geven waar ze recht op hebben.

(Tegen) Mensenhandel
In ons Den Helder is geen plaats voor zedendelinquenten (daders), vandaar dan ook dat wij in oktober 2017 na verontrustende mails en verhalen over pedofilie, loverboys en mensenhandel besloten om zeer specifieke vragen in te dienen over zedendelinquenten. We werden van het kastje naar de muur gestuurd om uiteindelijk toch weer uit te komen daar waar wij dachten dat ze heen moesten het college van burgemeester en wethouders. De gegeven antwoorden worden meegenomen in de visie Tegen Mensenhandel (zedendelicten) die wij willen gaan opstellen met de nieuwe raadsleden van de gemeenteraad 2018-2022 In die visie worden slachtoffers direct beter beschermd en daders harder gestraft. Toekomstige slachtoffers gaan wij proberen te voorkomen of worden anders direct uit hun benarde positie bevrijd en toekomstige mensenhandelaren worden vanaf de eerste signalering keihard aangepakt.

Ouderen en verzorgingstehuizen
Ook de ouderen in de verzorgingstehuizen vergeten we niet. Wij zouden graag zien dat de ouderen die nog graag met hun handen in de aarde zitten wroeten dit ook kunnen in hun eigen omgeving, op een voor hun prettige hoogte. Voor de ouderen die graag een ommetje maken in de tuin behorende bij het tehuis waar zij wonen en heerlijk buiten willen gaan zitten genieten bij mooi weer moeten er betere voorzieningen komen zoals bankjes, tafels en natuurlijke parasols zodat de beschutting er is. Wij gaan dus in gesprek met de directies om dit samen te realiseren.

Onderwijs
De locatie van onderwijsinstellingen.
Onderwijs is een belangrijk element in de samenleving. Dat kan en moet ook stedenbouwkundig tot uiting komen. In Den Helder zijn daarbij keuzes gemaakt die beter hadden gekund. In het verleden werd ervoor gekozen om het M.B.O. en de scholen voor Mavo, Havo en VWO buiten het stadshart te plaatsen. Ook Triade werd te ver weg geplaatst. Daarmee zijn meer dan drieduizend leerlingen gemoeid; leerlingen die een rol kunnen spelen in het vitaliseren van het stadshart zijn fysiek op te grote afstand geplaatst. Ook het gebouw van het R.O.C. aan de Kievietstraat had wat Beter voor Den Helder betreft in het stadshart geplaatst moeten worden.

In de toekomst moet er bij nieuwbouw en verhuizingen van onderwijsinstellingen op worden toegezien dat vestiging binnen het stadshart de voorkeur krijgt.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in Den Helder.
Onderwijsinstellingen zijn verzelfstandigd, maar voor de instandhouding en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid, zoals onder meer in de wetten WPO en WVO vastgelegd.

Ook de lokale overheid van Den Helder heeft hier dus een verantwoordelijkheid. Een opdracht die niet volledig wordt begrepen, gelet op de discussies die in de Helderse gemeenteraad werden gevoerd over het management van het openbaar primair onderwijs in Den Helder en over de zeer slechte eindexamenresultaten in het Helderse voortgezet onderwijs.

Beter voor Den Helder wil eraan bijdragen dat de controlerende en interveniërende rol van de lokale overheid wordt versterkt bij signalen dat er sprake is van ongewenste ontwikkelingen. Daartoe is nodig dat de afdeling Onderwijs in het stadhuis wordt versterkt met deskundigheid die voor het college van B&W toe zal leiden tot helder en daadkrachtig optreden waar en wanneer dat nodig is.

Ondernemers
Beter voor Den Helder geloofd in de kracht van ondernemers die hun nek durven uit te steken in Den Helder. De ondernemers maken de economie in de stad en creëren innovatie, groei en werkgelegenheid. Wij zijn van mening dat de gemeentelijke organisatie de ondernemers moet gaan faciliteren, om de economische functie en om de behoeftes van de ondernemers van deze stad centraal zal zetten.

Openbaar vervoer
Stationsgebieden
In Den Helder hebben de reizigers van het openbaar vervoer de keuze bij het in & uitstappen uit 2 stations. Station Zuid gelegen midden in de gemeente en met een hoog onveiligheid gehalte. Beter voor Den Helder wil dit graag veranderd zien naar een veilig gebied en daar zullen we hard aan moeten werken met de gehele gemeenteraad.

Wij gaan bij station Zuid voor kleinschalige bebouwing (Tiny houses) aan de stationskant gelegen bij Nieuw Den Helder, beveiligingscamera`s en meer politie/bewakings controles moeten dit gebied de veiligheid gaan brengen die hoognodig is. Verder zouden wij graag zien dat iedereen zijn of haar fiets/auto gewoon weer onbeschadigd aantreft. Op het moment dat daar een bewaakte fietsenstalling komt haal je het hele gebied qua veiligheid omhoog.

Beide stationsgebieden verdienen een fatsoenlijke wachtruimte voor de vele gebruikers van het openbaar vervoer.

Openbaar vervoer bus stimuleren
Het gratis parkeren in Den Helder is een feit. Toch zou Beter voor Den Helder zien dat de inwoners van Den Helder wat meer de bus nemen, want dat is beter voor het milieu (CO2 uitstoot ).De oplettende burger zal het ook opmerkt zijn dat er met name in de daluren de bussen amper halfvol zitten. Nu kost een los kaartje voor binnen de grenzen van Den Helder 2,30 euro en voor Julianadorp is dat gauw 4,20 euro. Natuurlijk zijn er de nodige ov-kaarten in omloop waarmee je de kostprijs naar beneden haalt. Beter voor Den Helder wil daarentegen naar Alkmaars model dat zo snel mogelijk de 1 euro dalkaart wordt ingevoerd.

Deze dalkaart is dan geldig doordeweeks na 09:00 uur en in het weekend.

Om elke bewoner van Den Helder hiervan te laten profiteren is het belangrijk dat de buslijn naar huisduinen wordt hersteld, en dat er door de aanbieder (Connexxion) kritisch naar de prijs Julianadorp – Den Helder wordt gekeken zodat zowel de bewoners van Julianadorp alsmede de vele toeristen voor een schappelijk prijs de bus kunnen nemen. Beter voor Den Helder zal er zorg voor dragen dat een nieuw te vormen college hiervoor in gesprek gaat met Provinciale Staten en Connexxion

Parken
De binnen de wijken gelegen parken gaan wij een make over geven, daar waar groot onderhoud moet worden gepleegd gaat dat gebeuren. Ook de veiligheid in de parken gaan wij aanpakken. Verder zal duidelijker worden waar de honden los mogen en waar niet, en zijn wij van mening dat er ook wel meer bankjes en prullenbakken mogen komen. Gaan wij dit alleen beslissen?, Nee daar gaat u over mee beslissen, want hoe ziet u uw park graag worden opgeknapt?!

Hondenparken en uitlaatplaatsen

Ook in Den Helder zijn uitlaatplaatsen voor honden, op sommige plekken zelfs tot in de middenberm, de bestaande uitlaatplaatsen gaan we eens goed onder de loep nemen en aanpassen waar nodig. Wat Den Helder niet heeft zijn speciale omheinde hondenparken in de wijken waar de honden kunnen spelen zonder dat de baasjes bang hoeven te zijn dat de honden onder een auto komen, ook dit is iets waar wij ons de komende jaren voor gaan inzetten. De hondenpoep overlast kan worden opgelost door het inzetten van strengere handhaving en opruim apparatuur zoals een industriële stofzuiger.

Partijkartel:
Het doorbreken van het partij kartel in Den Helder
Beter voor Den Helder wil invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, vergelijkbaar met het zeer succesvolle Zwitserse model. Dit is de enige manier om de invloed van het partij kartel serieus terug te dringen en de macht van de partij-elites te doorbreken. Alleen al door de mogelijkheid van bindende referenda zullen politici veel meer voeling moeten houden met wat er leeft onder de bevolking. Er gaat dus ook nog eens een sterk preventieve werking van uit.

Daarnaast moeten aankomende burgemeesters direct worden gekozen door de inwoners van Den Helder. Iedere volwassen Nederlander moet zich kandidaat kunnen stellen. Niet alleen is dit in overeenstemming met de democratische praktijk in de rest van de wereld, het is ook een zeer effectieve manier om het partij kartel effectief open te breken. We kunnen ons niet langer laten opzadelen met kartelleden waarvoor ook nog even een baantje moet worden geregeld.

Wij gaan niet afwachten totdat het partij kartel ooit eens tot verandering overgaat, maar geven de mensen in Den Helder nu al meteen zelf de mogelijkheid om actief de eigen stem te laten horen en meer invloed te krijgen op de koers die onze stad moet uitzetten.

Wij gaan voor:
– Invoering van bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model om het partij kartel te doorbreken en de invloed van kiezers serieus te vergroten.
– De kwaliteit van het openbaar bestuur drastisch verhogen. Een slankere, efficiëntere organisatie.

Raadscommissies
De afgelopen periode is gebleken dat een raadscommissie werkt, de raadscommissie bestaande uit verschillende partijen kwam met een pracht van een renovatieplan voor het huidige gemeentehuis. Samen werken in een commissie inzake het ziekenhuis en de schouwburg zouden zeker een raadsbrede steun verdienen. De renovatie commissie dient dan ook als voorbeeld voor alle andere in te stellen commissies, transparant en openbaar!

Samen is de kracht van Beter voor Den Helder

Referendum
Burgemeester. Invoering van de direct gekozen burgemeester in Den Helder
Uw mening telt ook na de verkiezingen. Zoals hierboven is vermeld is Beter voor Den Helder een voorstander van een bindend referendum. Een referendum waarbij u als burger van Den Helder uw mening kunt geven over zaken die voor u en de gemeente Den Helder belangrijk zijn. Tot de tijd dat dit referendum gerealiseerd is zetten wij op de site van Beter voor Den Helder regelmatig een poll uw mening vragen. De uitslag van deze poll zullen wij meenemen in onze besluitvorming. Wij van Beter voor Den Helder blijven naar u luisteren.

*Om directe democratie en gekozen burgemeesters af te dwingen lanceerde Forum voor Democratie het ‘Democratie Dashboard’ U kunt dit vinden op hun website. Dit is een online applicatie waar Nederlandse kiezers online acties, petities en crowdfundings kunnen starten en ondersteunen, en zich bovendien zelf kunnen gaan organiseren en kandideren voor publieke functies.

Renoveren: De kracht van renoveren
De laatste jaren is er zoveel gesloopt in Den Helder, gebouwen die behouden hadden kunnen worden als de juiste persoon op het project was gezet. Voor nu hebben we het station en postkantoor kunnen behouden, doordat we nieuwbouw stadhuis hebben kunnen ombuigen naar renovatie. Dit zien wij ook graag gebeuren met bijvoorbeeld de Koploper. Waarom slopen als je het ook kunt ombouwen tot woningen voor jongeren. Ze krijgen de kans om midden in het nog in goede vorm te gieten park te wonen en te recreëren.

Stations
In Den Helder hebben de reizigers van het openbaar vervoer de keuze bij het in & uitstappen uit 2 stations. Station Zuid gelegen midden in de gemeente en met een hoog onveiligheid gehalte. Beter voor Den Helder wil dit graag veranderd zien naar een veilig gebied en daar zullen we hard aan moeten werken met de gehele gemeenteraad.

Wij gaan bij station Zuid voor kleinschalige bebouwing (Tiny houses) aan de stationskant gelegen bij Nieuw Den Helder, beveiligingscamera`s en meer politie/bewakings controles moeten dit gebied de veiligheid gaan brengen die hoognodig is. Verder zouden wij graag zien dat iedereen zijn of haar fiets/auto gewoon weer onbeschadigd aantreft. Op het moment dat daar een bewaakte fietsenstalling komt haal je het hele gebied qua veiligheid omhoog.

Beide stationsgebieden verdienen een fatsoenlijke wachtruimte voor de vele gebruikers van het openbaar vervoer.

Stadsmariniers
Een van de meest in het oog springende methoden waarmee Beter voor Den Helder de veiligheid in de wijken met veiligheidsproblemen wil verbeteren, is de inzet van stadsmariniers. Stadsmariniers zijn een soort van ‘superambtenaren’, speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Ze moeten weten wie de spelers zijn, van Den Helder houden en bereid zijn met de poten in de modder te staan. Het werk van stadsmariniers heeft raakvlakken met het werk van wijkmanagers. Zij werken immers ook vanuit de wijk en werken integraal (niet sectoraal en verkokerd). Stadsmariniers onderscheiden zich echter van wijkmanagers door een grote macht om ‘door te pakken’. Ze mogen zelf vergaande besluiten nemen en zitten hoog in de organisatie. Er wordt gewerkt met targets om de gestelde doelen te realiseren. Stadsmariniers moeten het veiligheidsniveau echt naar een hoger niveau brengen. Een stadsmarinier is iemand van daadkracht en samenwerking: geen woorden maar daden.

Sociaal vangnet
Beter voor Den Helder staat voor behoud van een goed vangnet voor degenen die dat echt nodig hebben. Het sociale vangnet is bedoeld voor hen die niet kunnen, niet voor hen die niet willen. Wij pleiten dan ook voor een betere controle op fraude en handhaving op de te ontvangen alimentatie voor volwassenen en kinderen.

Sociale huurwoningen
We gaan stoppen met de voorrangsregeling voor immigranten op sociale huurwoningen in Den Helder. Deze dienen ter beschikking te worden gesteld aan de jonge starters, gezinnen die al lang op de wachtlijst staan, docenten in het onderwijs, politieagenten, verpleegkundigen en andere mensen die onmisbaar zijn voor de publieke voorzieningen.

(Beter voor) Sport
Sport dient een maatschappelijk doel dat kan worden ingezet om pedagogische doelen te dienen, want via de sportclubs kunnen mensen makkelijker een ingang vinden op de arbeidsmarkt en het helpt ons de inwoners langer fit en mobiel te blijven. Sport helpt mensen uit hun isolement te halen en geeft de mensen hun eigenwaarde terug. Onze mooie sportieve stad is omgeven door water, goed voor de visserij, marine en offshore alsmede toerisme, toch brengt het ons ook gevaar. Iedereen is bekend met de verhalen uit het land over verdrinkingen van kinderen, dit willen wij niet in Den Helder. Beter voor Den Helder is daarom een voorstander van de herintroductie van het schoolzwemmen.

Als stad hebben we alles in ons om ons te profileren als ‘Sportstad van de Noordkop’ . Zo bezitten we de vele faciliteiten om dit mogelijk te maken, met daarbij opgeteld een leidende sport positie in de Noordkop denk hierbij aan het; tafeltennis, basketbal, zwemmen, judo, kickboksen, zaalvoetbal, atletiek en de vele anderen sporten die bij ons op zeer hoog niveau, en vaak zelf het hoogste niveau, worden beoefend. Ook hebben we ervaring met organiseren van nationale en internationale evenementen. Beter voor Den Helder ziet deze mogelijkheden als unieke kans om Den Helder, zowel in de regio als nationaal en internationaal, te presenteren als sportstad en zal zich hier dan ook voor inzetten.  Wat Beter voor Den helder betreft gaat de WOZ omlaag voor de sport verenigingen, want voor ons is het duidelijk dat sport een zeer belangrijke functie heeft binnen de maatschappij, sport is er voor iedereen en iedereen telt mee. Sport moet daarom ook betaalbaar blijven voor iedereen!

Schoolzwemmen
Sport dient een maatschappelijk doel dat kan worden ingezet om pedagogische doelen te dienen, want via de sportclubs kunnen mensen makkelijker een ingang vinden op de arbeidsmarkt en het helpt ons de inwoners langer fit en mobiel te blijven. Sport helpt mensen uit hun isolement te halen en geeft de mensen hun eigenwaarde terug.

Onze mooie sportieve stad is omgeven door water, goed voor de visserij, marine en offshore alsmede toerisme toch  brengt het ons ook gevaar. Iedereen is bekend met de verhalen uit het land over verdrinkingen van kinderen, dit willen wij niet in Den Helder. Beter voor Den Helder is daarom een voorstander van de herintroductie van het schoolzwemmen.

Als stad hebben we alles in ons om ons te profileren als ‘Sportstad van de Noordkop’ . Zo bezitten we de vele faciliteiten om dit mogelijk te maken, met daarbij opgeteld een leidende sport positie in de Noordkop denk hierbij aan het; tafeltennis, basketbal, zwemmen, judo, kickboksen, zaalvoetbal, atletiek en de vele anderen sporten die bij ons op zeer hoog niveau, en vaak zelf het hoogste niveau, worden beoefend. Ook hebben we ervaring met organiseren van nationale en internationale evenementen. Beter voor Den Helder ziet deze mogelijkheden als unieke kans om Den Helder, zowel in de regio als nationaal en internationaal, te presenteren als sportstad en zal zich hier dan ook voor inzetten. Voor ons is het duidelijk dat sport een zeer belangrijke functie heeft binnen de maatschappij, sport is er voor iedereen en iedereen telt mee.

Toerisme: in ontwikkeling
Beter voor Den Helder is van plan om een wedstrijd te organiseren om het toerisme in Den Helder een boost te geven. De te ontwikkelen visie qua toerisme willen we zien door de ogen van de ontwikkelaars die zich kunnen inschrijven en gaan pitchen voor een nieuw eco vriendelijk vakantiepark ergens binnen de grenzen van onze gemeente. Dit vakantiepark zal onze gemeente helpen aan broodnodige banen en stageplaatsen. Samen met u de inwoners kunnen we dit plan laten slagen. Uiteindelijk zal u stem niet alleen op 21 maart 2018 doorslaggevend kunnen zijn, maar ook in de periode daarna als u gaat beslissen welke ontwikkelaar het eco vriendelijke vakantiepark mag gaan neerzetten.

Toerisme deals
Beter voor Den Helder wil met de toerisme deals Den Helder nog beter op de kaart gaan zetten. Den Helder kan veel aantrekkelijker worden voor zowel de inwoners als de toeristen. We hebben de toeristen zoveel meer te bieden dan de boot naar Texel. Ook wij hebben prachtige stranden, een refugium, grafelijkheidsduinen en binnenduingebied, naast alle museums en forten. Hoe gaan we dit bereiken?, dit willen wij gaan bereiken door de samenwerking tussen de diverse organisaties en ondernemers te stimuleren, opdat er nog meer toeristen Den Helder bezoeken. Zo zou de NS bijvoorbeeld gaan kunnen samenwerken met het Marinemuseum als uitje en dan in combinatie met een restaurant en of hotel. Wij zijn van mening dat wij Den Helder positief in de spotlights kunnen zetten, tevens zijn wij van mening dat een wethouder deze vorm van samenwerking kan uitvoeren zonder tussenkomst van dure marketing bureau`s.

Techniek: VR en AR toekomstmuziek?
Toekomst muziek of dichterbij dan we denken?, de techniek staat tegenwoordig voor niets meer en hoe mooi zou het zijn als we die techniek nu eens op de juiste wijze gaan laten werken voor ons Den Helder. Vele mensen waren in de ban van Pokemon, jong en oud speelden met hun mobiele telefoon de game, dezelfde techniek zouden we kunnen toepassen met als invulling praktische of toeristische informatie over Den Helder. Beter voor Den Helder is van mening dat technologie als virtual reality (VR) en augmented reality (AR) heel goed toepasbaar zijn in onze gemeente Den Helder, hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van nieuwbouw en of renovatieprojecten en nieuwe omgevingen in een wijk. Ook zou het kunnen zijn dat we in toekomst misschien geen dure infrastructuur meer aan hoeven te schaffen, zoals led-schermen met internetverbindingen waarop bustijden staan, als iedereen ook met een smartphone op een bushalte-bordje kan kijken.’

Uw geld: Verantwoord omgaan met uw geld
Beter voor Den Helder staat voor het nemen van verantwoordelijkheid, het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld, veiligheid ondernemersgeest, en een sociaal hart voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en de leefbaarheid in onze mooie stad. Een kritische en realistische houding tegenover de uitvoering van projecten, besteding van uw geld en het stellen prioriteiten is vandaag de dag zeer noodzakelijk. Een euro kan maar een keer uitgegeven worden. Spijtig genoeg zijn er de afgelopen periode miljoenen euro,s verkwist. Grote prestigeprojecten behoren niet kost wat het kost door besluitvorming heen te worden gejaagd. Burgers verliezen daardoor het vertrouwen in het bestuur. Hiervoor dient het politieke bestuur de hand in eigen boezem te steken en niet weg te kijken. Vertrouwen win je niet met mooie woorden. Vertrouwen win je door echt te luisteren en dit te tonen in de daadwerkelijke besluiten en handelingen die aangereikt door de burger om te zetten in daadwerkelijke besluiten. Voor Beter voor Den Helder staan de belangen van de burger en dus de inhoud voorop. Men mag nooit vergeten: De burgers zijn het kapitaal. Juist nu (20% van de Helderse bevolking zit tegen de armoedegrens aan) waar veel mensen het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, is een eerlijke en integere politiek nog belangrijker. Het wordt de ook steeds meer duidelijk dat een lokale partij, lokaal meer voor de burger doet. Beter voor Den Helder is er voor de belangen van de bewoners van Den Helder, en wil een verantwoorde besteding van middelen, zodat er meer met het geld gedaan kan worden voor de burger.

Verkeersveiligheid
Als verkeersdeelnemer weet u dat het gedrag van een mede deelnemer niet gemakkelijk te voorspellen en te beïnvloeden is. Iedereen die wel eens door Den Helder fietst herkent de frustraties in het verkeer. Wat Beter voor Den Helder betreft is het dan ook de hoogste tijd  voor een meerjarenplan Verkeersveiligheid 2018-2022 waarin we de knelpunten gaan oplossen en nieuwe maatregelen voor verkeersveiligheid in Den Helder worden aangekondigd. Daarin willen wij u betrekken om samen tot een goede (alternatieve) oplossing te komen ter verbetering van de verkeersveiligheid van iedere deelnemer!

Vliegveld: Den Helder Airport
Beter voor Den Helder is van mening dat onze luchthaven dezelfde marktomstandigheden heeft als de haven en daarmee gelijk staat  aan Port of Rotterdam. Wist u dat Den Helder Airport één van de grootste heli hubs is in West Europa en daarmee zeer waardevol voor Den Helder. Voor de SE luchthaven ligt wind ver weg, maar is toch makkelijker te verbinden. Vanaf Den Helder Airport wordt er al gevlogen op het park voor Eemshaven en daar zijn we trots op. Beter voor Den Helder wil servicegericht werken met en voor de Airport als er Nederlandse heliservices verenigingen om de nationale belangen veilig te stellen komen, waarmee ook de realisatie van infrastructuur in de overige havens marginaal kunnen worden gehouden en gekoppeld aan Den Helder Airport. Daarmee blijven de kosten voor het gehele Nederlandse heli verkeer efficiënt, en dat is uiteindelijk Beter voor Den Helder!

Veteranendag Den Helder
Bij de ingang van de Plaza Burgerzaken hangt een gedenkplaat, op die plaat staat het volgende geschreven;
“den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood”
Here`s to the Heroes
We are proud to salute the men and women of our armed forces, and their families !

In de pretparken en sportstadions in Amerika worden deze woorden iedere dag uitgesproken, ook hebben de Veteranen en hun families jaarlijks gratis of met zeer hoge kortingen toegang tot de pretparken en sportstadions. Op een dag komt het wellicht ook in Nederland tot zo’n hoge waarderingsgraad voor de mannen en vrouwen en hun familie’s die bereid waren en dat tot op de dag van vandaag nog steeds bereid zijn om zulke hoge offers te brengen voor ons allen.

Beter voor Den Helder heeft de Veteranen van Den Helder hoog zitten en wij zullen er dan ook zorg voor dragen dat de Veteranendag in Den Helder een jaarlijks terugkerende dag blijft!

Visserij: Beter voor de Visserij
De visserij is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan zeer goede, maar ook zeer zware en slechte jaren. Allerlei wetten en regelgevingen en dure olieprijzen hebben vele Reders de das om gedaan. Met als gevolg dat de visserij als “underdog” in de haven wordt gezien en behandeld. De vissers schepen worden nu op de smallere stukken van de haven neergelegd, met als gevolg dat de viswagens tijdens het lossen altijd in de weg staan voor doorgaand verkeer. Ook tijdens andere werkzaamheden aan bijvoorbeeld de gieken kan het verkeer er niet langs.

Beter voor Den Helder strijd voor het kleine beetje visserij dat nog is overgebleven na roerige tijden! Wat ons betreft gaan we de haven her indelen naar de verschillende takken, zodat men elkaar niet meer in de weg zit. Belangrijk is dat de vingerpieren bij de visafslag behouden blijft voor de visserij!

Vakantiepark:
Beter voor Den Helder is van plan om een wedstrijd te organiseren om het toerisme in Den Helder een boost te geven. De te ontwikkelen visie qua toerisme willen we zien door de ogen van de ontwikkelaars die zich kunnen inschrijven en gaan pitchen voor een nieuw eco vriendelijk vakantiepark ergens binnen de grenzen van onze gemeente. Dit vakantiepark zal onze gemeente helpen aan broodnodige banen en stageplaatsen. Samen met  u de inwoners kunnen we dit plan laten slagen. Uiteindelijk zal u stem niet alleen op 21 maart 2018 doorslaggevend kunnen zijn, maar ook in de periode daarna als u gaat beslissen welke ontwikkelaar het eco vriendelijke vakantiepark mag gaan neerzetten.

Vriendjespolitiek:
Afscheid nemen van…
Het is de hoogste tijd om eens onder de loep te nemen op welke manier we in Den Helder weer de baas kunnen gaan worden over Den Helder. Regelingen die we zijn aangegaan en waar wij als Den Helder geen profijt van hebben daar zullen we afscheid van gaan nemen zodra dit mogelijk is. Ook staat hoog op de lijst bij ons hoe of wat nu verder met Willemsoord, naar onze mening is het zo dat er eerst maar eens een stuk veiligheid zal moeten komen in de vorm van goede verlichting en meer controles voordat daar het uitgaanscentrum moet komen. Verder zouden wij graag voor eens en altijd een oplossing gaan vinden voor dat schip van bijleg.

Bestuur
Beter voor Den Helder is zoals eerder al gezegd klaar om met een nieuw en aangepast bestuur klaar om Den Helder door de transitie te loodsen. Veel posities bijvoorbeeld een nieuwe projectleider voor North Sea Energy Gateway worden geregeld in het vriendennetwerk en dat is niet de manier voor Den Helder. De Raden van Commissarissen  zouden we moeten gaan vullen met mensen die kennis hebben van de markt en de veranderingen waarin wij zitten. In Den Helder hebben we niets aan een ex pro rail man. Weg met de vriendjes van vriendjes die niet geschikt zijn gebleken. Als we niet goed oppassen gaat dit u als de belastingbetaler straks gewoon heel veel geld kosten. Beter voor Den Helder wil de toekomst  vorm geven en wij durven buiten het geijkte kader durven denken.

Het doorbreken van het partij kartel in Den Helder
Beter voor Den Helder wil invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, vergelijkbaar met het zeer succesvolle Zwitserse model. Dit is de enige manier om de invloed van het partij kartel serieus terug te dringen en de macht van de partij-elites te doorbreken. Alleen al door de mogelijkheid van bindende referenda zullen politici veel meer voeling moeten houden met wat er leeft onder de bevolking. Er gaat dus ook nog eens een sterk preventieve werking van uit.

Daarnaast moeten aankomende burgemeesters direct worden gekozen door de inwoners van Den Helder. Iedere volwassen Nederlander moet zich kandidaat kunnen stellen. Niet alleen is dit in overeenstemming met de democratische praktijk in de rest van de wereld, het is ook een zeer effectieve manier om het partij kartel effectief open te breken. We kunnen ons niet langer laten opzadelen met kartelleden waarvoor ook nog even een baantje moet worden geregeld.

Wij gaan niet afwachten totdat het partij kartel ooit eens tot verandering overgaat, maar geven de mensen in Den Helder nu al meteen zelf de mogelijkheid om actief de eigen stem te laten horen en meer invloed te krijgen op de koers die onze stad moet uitzetten.

Wij gaan voor:
– Invoering van bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model om het partij kartel te doorbreken en de invloed van kiezers serieus te vergroten.
– De kwaliteit van het openbaar bestuur drastisch verhogen. Een slankere, efficiëntere organisatie.

Vrijwilligers
Wat Beter voor Den Helder betreft behoren vrijwilligers een gratis VOG te kunnen aanvragen. Waardevolle organisaties zoals sportverenigingen kunnen zonder deze vrijwilligers niet bestaan. Ook in de langdurige zorg zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische, maar ook sociaal-emotionele steun en nemen soms tijdelijk de zorg over of ondersteunen mantelzorgers bij zorgtaken. Wij zijn van mening dat ook uitkeringsgerechtigden voldoende ruimte behoren te krijgen om zowel mantelzorg als vrijwilligerswerk te verrichten. Zolang er geen sprake is van verdringing van betaalde arbeid en de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet onder druk komt te staan. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun en respect. 

Werkgelegenheid:
Jouw ambitie, jouw droom is ook de onze! Beter voor Den Helder wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ook zijn wij van mening dat wij als Gemeente bedrijven en overheden moeten ondersteunen bij het nakomen van social return verplichtingen, de participatiewetgeving, de banenafspraak of simpelweg het sociaal betrokken ondernemen.

De ambitie van Beter voor Den Helder is mensen kansen te bieden door middel van een vakdiploma om uiteindelijk in staat te zijn werk te vinden.

Jongeren
De jongeren in Den Helder weten zelf heel goed wat ze willen bereiken, helaas kunnen ze daardoor niet in Den Helder blijven. Dit moet veranderen, Beter voor Den Helder wil de jongeren behouden dit kan alleen als we als gemeente gaan inzetten op meer banen, hogere opleidingen en betaalbare woningen. Over de ellenlange wachttijden en de puntensystemen zullen wij in gesprek gaan met de betreffende wooncoöperaties. Het stadshart is opgeknapt, volop in beweging en daarbij horen jongeren die een gezellige avond veilig op stap kunnen. Den Helder had het ooit allemaal discotheken en een groot poolcentrum midden in de stad en die tijd willen wij weer terug voor onze jongeren!

Wijktuinen
Iedereen weet dat voor een gezonde leefomgeving groen erg belangrijk is, en ook is bij iedereen in Den Helder de staat van ons openbaar groen en dan met name de hoeveelheid en de hoogte van het onkruid bekend, dit kan en moet anders. Beter voor Den Helder zou graag in iedere wijk een wijktuin realiseren, dit kan groot of klein zijn afhankelijk van het stuk grond dat beschikbaar kan worden gemaakt. De fruitbomen en struiken zullen vrij te plukken zijn voor de bewoners van de wijk.

Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO)
Afschaffing en versoepeling van eigen bijdrage Wmo

Inwoners van Den Helder die via de WMO (Wet maatschappelijk ondersteuning) een beroep doen op individuele begeleiding of groepsbegeleiding, betalen daar wat betreft Beter voor Den Helder geen eigen bijdrage meer voor. Het schrappen van de eigen bijdrage scheelt voor mensen die er gebruik van maken rompslomp en geld. Afhankelijk van de individuele situatie kan het van een klein bedrag tot wel honderden euro’s per maand schelen. Beter voor Den Helder wil voorkomen dat mensen vanwege de eigen bijdrage afzien van ondersteuning die ze nodig hebben. Wat Beter voor Den Helder betreft gaat deze afschaffing zo snel mogelijk in. Tot 2014 bestond er een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Na het afschaffen van die regeling en de overdracht van voorzieningen naar de WMO, gingen vooral voor midden- en hogere inkomens de eigen bijdrage fors omhoog. Het lijkt erop dat om die redenen klantenondersteuning zijn gaan mijden. Naast het geld is de tijd en de frustratie die er mee gemoeid is enorm sowieso is de verwerking van de gegevens ten behoeve van het CAK een proces wat een veelvoud kost van de feitelijke opbrengsten. Afschaffen leidt dan ook uiteindelijk tot een kostenbesparing.

*De reserve Sociaal Domein is 10 miljoen +

Wonen & (huurwoningen)
Hoe wil je de jongeren voor Den Helder behouden? Daarbij spelen zowel wonen als werk een hele belangrijke rol. Voor beide onderwerpen is de afgelopen decennia in Den Helder te weinig aandacht geweest vanuit de gevestigde orde. Er is een structureel tekort aan betaalbare (huur)woningen in de Gemeente Den Helder. Zo wordt het dus heel lastig om jongeren in onze gemeente te houden: zowel werk als wonen doen zij buiten onze prachtige stad. Beter voor Den Helder neemt dit probleem dan ook uiterst serieus en zal zich hard gaan inzetten om jongeren (onze toekomst!) voor Den Helder te behouden en dus in te zetten op betaalbare (huur)woningen!

Ziekenhuis:
Inwoners van Den Helder en omstreken, wij vergrijzen en leven in een dunbevolkt deel van Nederland. De ouderen onder ons hebben het land na de oorlog opgebouwd en ons door diverse crisisperioden heen geloodst. Onze (klein)kinderen gaan zich ontwikkelen in een nieuwe tijd, een tijd met aandacht voor het milieu (“circulaire” economie, energie- en klimaatneutraliteit, anders eten, wonen en werken), een tijd waarin de techniek zich steeds sneller ontwikkelt. Jong en oud hebben recht op goede zorg, in een ziekenhuis in de buurt dat inspeelt op de behoeften van de inwoners. Na een (te) lange periode van onzekerheid lijkt nu een periode van stabilisering te zijn aangebroken.

Het profiel van ons ziekenhuis staat als een meerpaal boven het water en de daarvoor benodigde financiële steun is ons door de overheid en de zorgverzekeraars toegezegd. Samen zullen wij ons moeten inzetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis dat zich behalve door de goede kwaliteit van zorg onderscheidt door een grote doelmatigheid.

  • Samen met de huisartsen en andere professionals in de eerste lijn zorg. Met korte communicatielijnen, die borg staan voor een goede en snelle overdracht van de patiënt naar de plek waar hij of zij optimale zorg kan krijgen.
  • Samen het tekort aan personeel oplossen door een groot medisch centrum in Den Helder waarin zorgverleners van de eerste en de tweede lijn harmonieus met elkaar samenwerken.
  • Samen de service aan patiënten en cliënten verbeteren door “verzorgingsstraten” te ontwikkelen (waarin onderzoeken in principe binnen één dag worden afgesloten met een advies en/of behandeling)
  • Samen de nazorg verbeteren door tegen het ziekenhuis aan gelegen herstellingsoorden (“zorghotels”) op het moment dat verblijf in het ziekenhuis niet meer nodig is maar de genezing nog wel begeleiding vergt).
  • Samen de techniek gebruiken voor spreekuren en visites door middel van audiovisuele consulten via de laptop thuis.
  • Samen het te verwachten te kort aan ziekenverzorgers aanpakken door dezen óók op te leiden met inschakeling van de centrale opvang asielzoekers (COA).
  • Samen zorg dragen voor een interessante en uitdagende omgeving om in te werken.
  • Samen er zorg voor dragen dat de locatie Den Helder van NWZ hèt toonaangevende innovatiecentrum van de Nederlandse ziekenhuizen wordt.
  • Samen moeten wij er ook voor zorgen dat een snelle verbinding tot stand wordt gebracht tussen Den Helder en het zuiden: Schagen, Alkmaar en Amsterdam.

Conclusie: Bouw in Den Helder een klein, efficiënt en effectief, technisch hoogwaardig, goed bereikbaar ziekenhuis waarin plaats is voor directe anderhalve lijnszorg, met een daaraan verbonden “zorghotel”!

Zorgfonds:
Beter voor Den Helder stelt instelling gemeentelijk zorgfonds voor

Voor Beter voor Den Helder is de zorg voor alle inwoners heel belangrijk. De toegang tot zorgvoorzieningen is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid in Den Helder. De gemeente kreeg er vanaf 2015 veel zorgtaken bij. Tegelijk bezuinigde het kabinet zo sterk dat de gemeente hiervoor onvoldoende geld kregen. Beter voor Den Helder stelt voor om een gemeentelijk zorgfonds in te stellen. Een bijdrage uit dit fonds kan voorkomen dat mensen die op zorg zijn aangewezen, zoals langdurig zieken, gehandicapten, ouderen en hulpbehoevenden tussen de wal en schip gaan vallen.

Vanaf 2015 kregen alle gemeenten er veel nieuwe taken bij. De Jeugdzorg, de persoonlijke begeleiding van ouderen en hulpbehoevenden, die op zorg zijn aangewezen alles gaat over van het rijk naar de gemeenten. Er is een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tenslotte moet de gemeente de begeleiding van arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden naar werk gaan regelen. Tegelijkertijd worden/zijn er al miljarden bezuinigd en krijgen gemeenten hierdoor veel te weinig geld om de extra taken te kunnen uitvoeren.

Beter voor Den Helder is geen voorstander van het verhogen van de gemeentelijke belastingen om de nieuwe zorgtaken te kunnen bekostigen. Daarom stellen wij voor om een Zorgfonds in te richten. Dit fonds gaat gevoed worden vanuit de bestaande WMO-reserve van de gemeente Den Helder. Beter voor Den Helder stelt voor om in eerste instantie 1 miljoen euro in het fonds te storten. Zo wil Beter voor Den Helder zorgbehoevende mensen een waarborg bieden voor de toegang tot zorg!

 

#GR2018

Share This