Partijprogramma Beter voor Den Helder | Afvalverwerking

Afvalverwerking Den Helder

Bij de laatste begrotingsraad stemde Beter voor Den Helder niet alleen tegen de begroting, maar ook tegen de daarin verwerkte verhoging van 30 euro per gezin/meerpersoonshuishouden op de afvalheffing. Als het grootste gedeelte van de mensen enthousiast afval aan het scheiden is, is het wat ons betreft niet de bedoeling om die mensen te demotiveren / straffen door een verhoging van de afvalheffing! Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het hergebruiken van plastic en kunststof verpakkingsafval. De gemeente is  dus verplicht om kunststof verpakkingen te scheiden en te recyclen. Dit kan op twee manieren: door bronscheiding of nascheiding. Momenteel doen we in Den Helder aan bronscheiding, maar wat ons betreft veranderen we dat in nascheiden van het afval, tevens zal het weer vaker moeten worden opgehaald opdat we onze stad schoon en leefbaar houden.

Afvalverwerking

Wordt het huisvuil in Den Helder genoeg opgehaald?

Bedankt voor je stem!
Share This