Partijprogramma Beter voor Den Helder | Armoedeval

Armoedeval

Een specifieke vorm van dit begrip ‘armoedeval’ wordt door politieke partijen (van links tot rechts) gehanteerd, namelijk als het effect dat optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op achteruit gaat als hij of zij een betaalde baan krijgt. Dit effect wordt veroorzaakt doordat mensen met een zeer laag inkomen of een uitkering vaak recht hebben op subsidies en andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld kwijtscheldingen. Als ze een baan aanvaarden kan de inkomensverbetering zodanig zijn dat het recht op de subsidies en regelingen vervalt, waardoor het inkomenseffect grotendeels of geheel wegvalt. Door dit effect zijn mensen vaak niet of slechts in geringe mate in staat om hun maatschappelijke situatie te verbeteren.

Belangrijker is echter dat de inkomensachteruitgang niet motiverend werkt. Men spreekt in dat geval vaak van een ‘onvoldoende prikkel’ om te participeren op de arbeidsmarkt. In verband daarmee wordt er soms ook een brede definitie van de armoedeval gehanteerd, namelijk ‘het gebrek aan financiële prikkels om (meer) te gaan werken’. Beter voor Den Helder ziet een oplossing in het kwijtschelden van de gemeentelijke heffingen en het aanspraak maken op de financiële voorzieningen voor mensen in de armoedeval!

Share This