Partijprogramma Beter voor Den Helder | Belastingen

Belastingen

Beter voor Den Helder zal zich inzetten voor verantwoorde uitgaven van de gemeente gelden ofwel de uitgaven uit pot “algemene middelen”. De uitgaven uit de pot “algemene middelen” mag de Helderse inwoner niet nodeloos op onkosten brengen. De algemene middelen zijn financiën waarover de gemeentelijke overheid kan beschikken. Deze financiën worden middels belastingen en heffingen opgebouwd. Dit zijn onder andere de onroerende zaak belastingen, toeristenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en graf en begraafrechten. Beter voor Den Helder acht het niet noodzakelijk om bij verantwoorde uitgaven, van de algemene middelen, de tarieven van de onroerende zaakbelastingen te verhogen.

Tevens zal Beter voor Den Helder zich niet uitspreken voor de herinvoering van de in 2014 afgeschafte “hondenbelasting” De tarieven voor de belastingen en heffingen worden in de raadsvergadering vastgelegd. Indien Beter voor Den Helder na de komende gemeenteraadsverkiezing in de raad zitting mag nemen, zet zij zich gedurende de ambtsperiode in om onder andere het tarief voor de onroerende zaakbelasting niet te verhogen.

Share This