Partijprogramma Beter voor Den Helder | Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij Beter voor Den Helder zijn economie en duurzaamheid direct met elkaar verweven. Wij streven naar een Helderse economie die in balans is, en dat kan niet anders dan wanneer de economie duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Technologie heeft ons ver gebracht, en kan ons ook bij de juiste innovaties helpen de aarde te ondersteunen en duurzaamheid te bevorderen, zoals in het geval van alternatieve methoden voor energiewinning. Als stad hebben we een kans voorop te lopen in de energietransitie en daar zelfs rendement op te behalen. Beter voor Den Helder steunt de energietransitie, onder meer om schonere lucht te hebben en te behouden.

Wij staan dan ook voor het stimuleren van onderzoek binnen Den Helder naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie.

wat betekent energietransitie
Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. In de ‘overgangsperiode’ wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windturbines en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 (CCS) en elektrisch vervoer.

Share This