Partijprogramma Beter voor Den Helder | Haven

Haven | De haven in ontwikkeling!

Kijkende naar de marktontwikkelingen wordt de rol van de Helderse haven voor nu kleiner. De parken liggen helaas (nog) te ver weg. Op het moment dat de Dogger wordt volgebouwd hebben we als Den Helder met de logistieke haven opnieuw een sterke positie. Wij denken nu even 10-15 jaar vooruit eer dit klaar is. Den Helder zal dus om de aansluiting met de markt te krijgen en te behouden moeten samenwerken. Dit gebeurd, maar het kan en moet sneller. De Port of Den Helder zal haar investeringen ook meer samen moeten gaan doen met Amsterdam en IJmuiden. Wat Beter voor Den Helder betreft zal ook Port of Den Helder sterk moeten gaan snijden in haar kosten, wat ons betreft gaat er een complete managementlaag uit. De Port of Den Helder  kan het makkelijk af met een operationeel management om die sterke betrouwbare speler te zijn.  De toekomstige markt kan de port of Den Helder succesvol bedienen door veel meer centraal te besturen en daar hoeven we niet een hele zware haventop voor aan te houden. We kijken vol nieuwsgierigheid naar de Koninklijke Marine die wellicht een nieuwe kans krijgen met de nieuwe aandacht vanuit de NAVO en Den Haag.

Beter voor de Visserij
De visserij is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan zeer goede, maar ook zeer zware en slechte jaren. Allerlei wetten en regelgevingen en dure olieprijzen hebben vele Reders de das om gedaan. Met als gevolg dat de visserij als “underdog” in de haven word gezien en behandeld. De vissers schepen worden nu op de smallere stukken van de haven neergelegd, met als gevolg dat de viswagens tijdens het lossen altijd in de weg staan voor doorgaand verkeer. Ook tijdens andere werkzaamheden aan bijvoorbeeld de gieken kan het verkeer er niet langs.

Beter voor Den Helder strijd voor het kleine beetje visserij dat nog is overgebleven na roerige tijden! Wat ons betreft gaan we de haven her indelen naar de verschillende takken, zodat men elkaar niet meer in de weg zit. Belangrijk is dat de vingerpier bij de visafslag behouden blijft voor de visserij!

Cruisehaven
Beter voor Den Helder zou graag bereiken dat Den Helder nog aantrekkelijker wordt voor toeristen, in alle seizoenen. Met enkel een opgeknapt centrum, een ‘Willemsoord’ of de ‘Helderse Vallei’ trek je geen toeristen naar Den Helder. De dagjesmensen, verenigingen, bedrijven (personeelsuitjes), scholieren (werkweek) zullen wij meer moeten bieden. Hotels, vakantieparken, campings, kunnen arrangementen inclusief  bv een museumbezoek of cruise aanbieden. Hierdoor blijven de bezoekers langer in Den Helder óf kiezen juist voor onze stad om vakantie of een weekendje weg te vieren. Den Helder heeft veel te bieden voor (buitenlandse) toeristen indien we een prachtige haven voor cruise en binnenvaart cruiseschepen kunnen ontwikkelen. (Vaargeul en haven uitdiepen). Iedere week één of meerdere cruiseschepen met honderden toeristen per schip, een goed gevulde portemonnee welke Den Helder bezoeken zou onze stad een enorme ‘boost’ geven. Een bezoek van de cruisetoeristen aan Den Helder met in het voorjaar een tour door de unieke Nederlandse bollenvelden of een helikoptervlucht vanaf Den Helder Airport om bijvoorbeeld onze unieke afsluitdijk te zien. Uiteraard is een ligplaats voor een cruiseschip in Den Helder vele malen goedkoper dan de haven van Amsterdam of Rotterdam waardoor het voor de rederij ook aantrekkelijker zou zijn om Den Helder aan te doen of Den Helder als vertrekplaats te kiezen.

Share This