Partijprogramma Beter voor Den Helder | Inwoners

Inwoners (participatie) Burgerinitiatieven, Omgevingsrecht & Burgerparticipatie

In 2019 gaat de nieuwe wet Omgevingsrecht in. Via de omgevingsrecht wet is een grote rol voor burgerparticipatie weggelegd. Op deze manier kunt u meer inbrengen bij de plannen met betrekking tot de openbare ruimte. Beter voor Den Helder juicht het dan ook toe als u een goed idee heeft voor uw wijk, buurt of een bepaalde groep, u kunt dan zelf een initiatief starten. Weet u niet waar u moet beginnen dan zal één van onze raadsleden u daarbij graag op weg helpen. Met een Burgerinitiatief is het ook mogelijk een onderwerp op de politieke agenda te plaatsen.

De belangen van iedere inwoner behoren goed te worden beschermd. Beter voor Den Helder wil daarom een Burgerparticipatie verordening/nota vastgesteld door de Raadsleden en niet een “levendig” document vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Burgerparticipatie omvat alle vormen van samenwerking tussen u de inwoners en de gemeente Den Helder. Burgerparticipatie is het samen met belanghebbenden ontwikkelen van beleid of het gezamenlijk uitvoeren ervan. Het gaat om verschillende vormen waaronder interactieve beleidsvorming. Hierbij zal de gemeente het initiatief moeten nemen om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen.

Share This