Partijprogramma Beter voor Den Helder | Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur

Onze mooie stad aan het Marsdiep en haar inwoners hebben in de tweede wereldoorlog veel te lijden gehad. De bombardementen van juni 1940 veroorzaakte een zéér grote ontwrichting van hun samenleving. De cultuurhistorie van Den Helder ligt 77 jaar later nog steeds onder vuur, de laatste 9 jaar middels Zeestad, door ons eigen college van Burgemeester en Wethouders. Onder het mom de cultuur tot een hoger plan te verheffen werd onnodig de schouwburg aan het Bernhardplein gesloopt. Plannen om de Koploper op het Koningsplein te kopen en te slopen zullen wij met uw steun verhinderen. Het creativiteitscentrum Triade zullen wij de benodigde en toegezegde steun verlenen. Kunst is van ons als mens, een deel van onze beschaving. Beter voor Den Helder ziet er dan ook naar uit dat minstens één museum voor beeldende kunst tot volle wasdom komt.

Share This