Partijprogramma Beter voor Den Helder | Leefbaar en aantrekkelijk

Leefbaar en aantrekkelijk

In Den Helder moet het fijn wonen en recreëren zijn! De gemeente zal meer straatmeubilair zoals bankjes, picknicktafels, prullenbakken en fietsenstallingen moeten plaatsen en onderhouden. Wij de inwoners zullen er op de juiste wijze gebruik van moeten maken, wij gaan onze rotzooi niet op straat, maar in de prullenbakken gooien, de fietsen netjes stallen in de daarvoor bedoelde stallingen en houden de geplaatste bankjes en picknicktafels heel. Lik op stuk beleid zal moeten plaatsvinden om de wijken schoon en opgeruimd te houden. Bij ons betaald de vervuiler! Verder zullen wij gaan kijken hoe wij alle wijken kunnen gaan voorzien van een beweegtuin. Op deze manier houden we onze stad leefbaar en aantrekkelijk.

Share This