Partijprogramma Beter voor Den Helder | Onderwijs

Onderwijs

De locatie van onderwijsinstellingen.
Onderwijs is een belangrijk element in de samenleving. Dat kan en moet ook stedenbouwkundig tot uiting komen. In Den Helder zijn daarbij keuzes gemaakt die beter hadden gekund. In het verleden werd er voor gekozen om het M.B.O. en de scholen voor Mavo, Havo en VWO buiten het stadshart te plaatsen. Ook Triade werd te ver weg geplaatst. Daarmee zijn meer dan drieduizend leerlingen gemoeid; leerlingen die een rol kunnen spelen in het vitaliseren van het stadshart zijn fysiek op te grote afstand geplaatst. Ook het gebouw van het R.O.C. aan de Kievietstraat had wat Beter voor Den Helder betreft in het stadshartgeplaatst moeten worden.

In de toekomst moet er bij nieuwbouw en verhuizingen van onderwijsinstellingen op worden toegezien dat vestiging binnen het stadshart de voorkeur krijgt.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in Den Helder.
Onderwijsinstellingen zijn verzelfstandigd, maar voor de instandhouding en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid, zoals onder meer in de wetten WPO en WVO vastgelegd.

Ook de lokale overheid van Den Helder heeft hier dus een verantwoordelijkheid. Een opdracht die niet volledig wordt begrepen, gelet op de discussies die in de Helderse gemeenteraad werden gevoerd over het management van het openbaar primair onderwijs in Den Helder en over de zeer slechte eindexamenresultaten in het Helderse voortgezet onderwijs.

Beter voor Den Helder wil eraan bijdragen dat de controlerende en interveniërende rol van de lokale overheid wordt versterkt bij signalen dat er sprake is van ongewenste ontwikkelingen. Daartoe is nodig dat de afdeling Onderwijs in het stadhuis wordt versterkt met deskundigheid die voor het college van B&W toe zal leiden tot helder en daadkrachtig optreden waar en wanneer dat nodig is.

Share This