Partijprogramma Beter voor Den Helder | Sociaal vangnet

Sociaal vangnet

Beter voor Den Helder staat voor behoud van een goed vangnet voor degenen die dat echt nodig hebben. Het sociale vangnet is bedoeld voor hen die niet kunnen, niet voor hen die niet willen. Wij pleiten dan ook voor een betere controle op fraude en handhaving op de te ontvangen alimentatie voor volwassenen en kinderen.

Share This