Partijprogramma Beter voor Den Helder | Stadsmariniers

Stadsmariniers

Een van de meest in het oog springende methoden waarmee Beter voor Den Helder de veiligheid in de wijken met veiligheidsproblemen wil verbeteren, is de inzet van stadsmariniers. Stadsmariniers zijn een soort van ‘superambtenaren’, speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Ze moeten weten wie de spelers zijn, van Den Helder houden en bereid zijn met de poten in de modder te staan. Het werk van stadsmariniers heeft raakvlakken met het werk van wijkmanagers. Zij werken immers ook vanuit de wijk en werken integraal (niet sectoraal en verkokerd). Stadsmariniers onderscheiden zich echter van wijkmanagers door een grote macht om ‘door te pakken’. Ze mogen zelf vergaande besluiten nemen en zitten hoog in de organisatie. Er wordt gewerkt met targets om de gestelde doelen te realiseren. Stadsmariniers moeten het veiligheidsniveau echt naar een hoger niveau brengen. Een stadsmarinier is iemand van daadkracht en samenwerking: geen woorden maar daden.

Share This