Partijprogramma Beter voor Den Helder | Uw geld

Uw geld: Verantwoord omgaan met uw geld

Beter voor Den Helder staat voor het nemen van verantwoordelijkheid, het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld, veiligheid ondernemersgeest, en een sociaal hart voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en de leefbaarheid in onze mooie stad. Een kritische en realistische houding tegenover de uitvoering van projecten, besteding van uw geld en het stellen prioriteiten is vandaag de dag zeer noodzakelijk. Een euro kan maar een keer uitgegeven worden. Spijtig genoeg zijn er de afgelopen periode miljoenen euro’s verkwist. Grote prestigeprojecten behoren niet kost wat het kost door besluitvorming heen te worden gejaagd. Burgers verliezen daardoor het vertrouwen in het bestuur. Hiervoor dient het politieke bestuur de hand in eigen boezem te steken en niet weg te kijken. Vertrouwen win je niet met mooie woorden. Vertrouwen win je door echt te luisteren en dit te tonen in de daadwerkelijke besluiten en handelingen die aangereikt door de burger om te zetten in daadwerkelijke besluiten. Voor Beter voor Den Helder staan de belangen van de burger en dus de inhoud voorop. Men mag nooit vergeten: De burgers zijn het kapitaal. Juist nu (20% van de Helderse bevolking zit tegen de armoedegrens aan) waar veel mensen het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, is een eerlijke en integere politiek nog belangrijker. Het wordt ook steeds duidelijker dat een lokale partij, lokaal meer voor de burger doet. Beter voor Den Helder is er voor de belangen van de bewoners van Den Helder, en wil een verantwoorde besteding van middelen, zodat er meer met het geld gedaan kan worden voor de burger.

Share This