Partijprogramma Beter voor Den Helder | Visserij

Beter voor de Visserij

De visserij is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan zeer goede, maar ook zeer zware en slechte jaren. Allerlei wetten en regelgevingen en dure olieprijzen hebben vele Reders de das om gedaan. Met als gevolg dat de visserij als “underdog” in de haven wordt gezien en behandeld. De vissers schepen worden nu op de smallere stukken van de haven neergelegd, met als gevolg dat de viswagens tijdens het lossen altijd in de weg staan voor doorgaand verkeer. Ook tijdens andere werkzaamheden aan bijvoorbeeld de gieken kan het verkeer er niet langs.

Beter voor Den Helder strijd voor het kleine beetje visserij dat nog is overgebleven na roerige tijden! Wat ons betreft gaan we de haven her indelen naar de verschillende takken, zodat men elkaar niet meer in de weg zit. Belangrijk is dat de vingerpieren bij de visafslag behouden blijft voor de visserij!

Share This