Partijprogramma Beter voor Den Helder | Vriendjespolitiek

Vriendjespolitiek

Afscheid nemen van…
Het is de hoogste tijd om eens onder de loep te nemen op welke manier we in Den Helder weer de baas kunnen gaan worden over Den Helder. Regelingen die we zijn aangegaan en waar wij als Den Helder geen profijt van hebben daar zullen we afscheid van gaan nemen zodra dit mogelijk is. Ook staat hoog op de lijst bij ons hoe of wat nu verder met Willemsoord, naar onze mening is het zo dat er eerst maar eens een stuk veiligheid zal moeten komen in de vorm van goede verlichting en meer controles voordat daar het uitgaanscentrum moet komen. Verder zouden wij graag voor eens en altijd een oplossing gaan vinden voor dat schip van bijleg.

Bestuur
Beter voor Den Helder is zoals eerder al gezegd klaar om met een nieuw en aangepast bestuur klaar om Den Helder door de transitie te loodsen. Veel posities bijvoorbeeld een nieuwe projectleider voor North Sea Energy Gateway worden geregeld in het vriendennetwerk en dat is niet de manier voor Den Helder. De Raden van Commissarissen  zouden we moeten gaan vullen met mensen die kennis hebben van de markt en de veranderingen waarin wij zitten. In Den Helder hebben we niets aan een ex pro rail man. Weg met de vriendjes van vriendjes die niet geschikt zijn gebleken. Als we niet goed oppassen gaat dit u als de belastingbetaler straks gewoon heel veel geld kosten. Beter voor Den Helder wil de toekomst  vorm geven en wij durven buiten het geijkte kader durven denken.

Het doorbreken van het partij kartel in Den Helder
Beter voor Den Helder wil invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, vergelijkbaar met het zeer succesvolle Zwitserse model. Dit is de enige manier om de invloed van het partij kartel serieus terug te dringen en de macht van de partij-elites te doorbreken. Alleen al door de mogelijkheid van bindende referenda zullen politici veel meer voeling moeten houden met wat er leeft onder de bevolking. Er gaat dus ook nog eens een sterk preventieve werking van uit.

Daarnaast moeten aankomende burgemeesters direct worden gekozen door de inwoners van Den Helder .Iedere volwassen Nederlander moet zich kandidaat kunnen stellen. Niet alleen is dit in overeenstemming met de democratische praktijk in de rest van de wereld, het is ook een zeer effectieve manier om het partij kartel effectief open te breken. We kunnen ons niet langer laten opzadelen met kartelleden waarvoor ook nog even een baantje moet worden geregeld.

Wij gaan niet afwachten totdat het partij kartel ooit eens tot verandering overgaat, maar geven de mensen in Den Helder  nu al meteen zelf de mogelijkheid om actief de eigen stem te laten horen en meer invloed te krijgen op de koers die onze stad moet uitzetten.

Wij gaan voor:
– Invoering van bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model om het partij kartel te doorbreken en de invloed van kiezers serieus te vergroten.
– De kwaliteit van het openbaar bestuur drastisch verhogen. Een slankere, efficiëntere organisatie.

Share This