Partijprogramma Beter voor Den Helder | Vrijwilligers

Vrijwilligers

Wat Beter voor Den Helder betreft behoren vrijwilligers een gratis VOG te kunnen aanvragen. Waardevolle organisaties zoals sportverenigingen kunnen zonder deze vrijwilligers niet bestaan. Ook in de langdurige zorg zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische, maar ook sociaal-emotionele steun en nemen soms tijdelijk de zorg over of ondersteunen mantelzorgers bij zorgtaken. Wij zijn van mening dat ook uitkeringsgerechtigden voldoende ruimte behoren te krijgen om zowel mantelzorg als vrijwilligerswerk te verrichten. Zolang er geen sprake is van verdringing van betaalde arbeid en de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet onder druk komt te staan. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun en respect. 

Share This