Partijprogramma Beter voor Den Helder | Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO)

Afschaffing en versoepeling van eigen bijdrage Wmo

Inwoners van Den Helder die via de WMO(Wet maatschappelijk ondersteuning) een beroep doen op individuele- of groepsbegeleiding, betalen daar wat betreft Beter voor Den Helder geen eigen bijdrage meer voor. Het schrappen van de eigen bijdrage scheelt voor mensen die er gebruik van maken rompslomp en geld. Afhankelijk van de individuele situatie kan het van een klein bedrag tot wel honderden euro,s per maand schelen. Beter voor Den Helder wil voorkomen dat mensen vanwege de eigen bijdrage afzien van ondersteuning die ze nodig hebben. Wat Beter voor Den Helder betreft gaat deze afschaffing zo snel mogelijk in. Tot 2014 bestond er een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Na het afschaffen van die regeling en de overdracht van voorzieningen naar de WMO, gingen vooral voor midden- en hogere inkomens de eigen bijdrage fors omhoog. Het lijkt erop dat om die redenen klantenondersteuning zijn gaan mijden. Naast het geld is de tijd en de frustratie die er mee gemoeid is enorm sowieso is de verwerking van de gegevens ten behoeve van het CAK een proces wat een veelvoud kost van de feitelijke opbrengsten. Afschaffen leidt dan ook uiteindelijk tot een kostenbesparing.

*De reserve Sociaal Domein is 10 miljoen +

Share This