Partijprogramma Beter voor Den Helder | Ziekenhuis

Ziekenhuis

Inwoners van Den Helder en omstreken, wij vergrijzen en leven in een dun bevolkt deel van Nederland. De ouderen onder ons hebben het land na de oorlog opgebouwd en ons door diverse crisisperioden heen geloodst. Onze (klein)kinderen gaan zich ontwikkelen in een nieuwe tijd, een tijd met aandacht voor het milieu (“circulaire” economie, energie- en klimaatneutraliteit, anders eten, wonen en werken), een tijd waarin de techniek zich steeds sneller ontwikkelt. Jong en oud hebben recht op goede zorg, in een ziekenhuis in de buurt dat inspeelt op de behoeften van de inwoners . Na een (te) lange periode van onzekerheid lijkt nu een periode van stabilisering te zijn aangebroken.

Het profiel van ons ziekenhuis staat als een meerpaal boven het water en de daarvoor benodigde financiële steun is ons door de overheid en de zorgverzekeraars toegezegd. Samen zullen wij ons moeten inzetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis dat zich behalve door de goede kwaliteit van zorg onderscheidt door een grote doelmatigheid.

  • Samen met de huisartsen en andere professionals in de eerste lijn zorg. Met korte communicatielijnen, die borg staan voor een goede en snelle overdracht van de patiënt naar de plek waar hij of zij optimale zorg kan krijgen.
  • Samen het tekort aan personeel oplossen door een groot medisch centrum in Den Helder waarin zorgverleners van de eerste en de tweede lijn harmonieus met elkaar samenwerken.
  • Samen de service aan patiënten en cliënten verbeteren door “verzorgingsstraten” te ontwikkelen (waarin onderzoeken in principe binnen één dag worden afgesloten met een advies en/of behandeling)
  • Samen de nazorg verbeteren door tegen het ziekenhuis aan gelegen herstellingsoorden (“zorghotels”) op het moment dat verblijf in het ziekenhuis niet meer nodig is maar de genezing nog wel begeleiding vergt).
  • Samen de techniek gebruiken voor spreekuren en visites door middel van audiovisuele consulten via de laptop thuis.
  • Samen het te verwachten tekort aan ziekenverzorgers aanpakken door dezen óók op te leiden met inschakeling van de centrale opvang asielzoekers (COA).
  • Samen zorg dragen voor een interessante en uitdagende omgeving om in te werken.
  • Samen er zorg voor dragen dat de locatie Den Helder van NWZ hèt toonaangevende innovatiecentrum van de Nederlandse ziekenhuizen wordt.
  • Samen moeten wij er ook voor zorgen dat een snelle verbinding tot stand wordt gebracht tussen Den Helder en het zuiden: Schagen, Alkmaar en Amsterdam.

Conclusie: Bouw in Den Helder een klein, efficiënt en effectief, technisch hoogwaardig, goed bereikbaar ziekenhuis waarin plaats is voor directe anderhalve lijnszorg, met een daaraan verbonden “zorghotel”!

Share This